Terminy Poradni konsultacyjnej dla kandydatów na studia

14 lutego 2015, godz. 15.00 – prof. Wojciech Adamczyk
21 lutego 2015, godz. 15.00 – dr Jarosław Kilian
28 lutego 2015, godz. 15.00 – prof. Maciej Wojtyszko
7 marca 2015, godz. 15.00 – prof. Maciej Wojtyszko
21 marca 2015, godz. 15.00 – prof. Wojciech Adamczyk
28 marca 2015, godz. 15.00 – prof. Wojciech Adamczyk
9 maja 2015, godz. 15.00 – prof. Maciej Wojtyszko
16 maja 2015, godz. 15.00 – dr Jarosław Kilian
23 maja 2015, godz. 15.00 – dr Jarosław Kilian