Terminy Poradni konsultacyjnej dla kandydatów na studia

20 lutego 2016, godz. 15.00 – prof. dr hab. Maciej Wojtyszko

5 marca 2016, godz. 15.00 – prof. dr hab. Wojciech Adamczyk

12 marca 2016, godz. 15.00 – mgr Mateusz Bednarkiewicz

19 marca 2016, godz. 15.00 – dr hab. Jarosław Kilian

9 kwietnia 2016, godz. 15.00 – prof. dr hab. Maciej Wojtyszko

16 kwietnia 2016, godz. 15.00 – dr Marta Miłoszewska

14 maja 2016, godz. 15.00 – prof. dr hab. Maciej Wojtyszko