Warsztaty z audiodeskrypcji
Serdecznie zapraszamy studentki i studentów wszystkich kierunków Akademii Teatralnej, szczególnie zaś studentów czterech ostatnich semestrów studiów