Uchwała Uczelnianej Komisji Wyborczej w sprawie wyborów rektora z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej