Administracja

KANCLERZ – Beata Szczucińska

tel. (22) 831 69 25, (22) 831 95 45, (22) 831 91 01 | international@at.edu.pl

ZASTĘPCA KANCLERZA – Agnieszka Zajk-Tworkowska

tel. (22) 831 69 25, (22) 831 95 45, (22) 831 91 01 | a.zajktworkowska@at.edu.pl

 

KWESTOR – Beata Turalska

tel. (22) 831 02 16 w. 115 | kwestura@at.edu.pl

SEKRETARIAT REKTORA I KANCLERZA

tel. (22) 831 95 45, 831 69 25 | fax.(22) 831 91 01 | rektorat@at.edu.pl

 

BIURO OBSŁUGI TOKU STUDIÓW | fax. (22) 831 41 14

Kierunek Wiedza o Teatrze – Ewa Fogler
(22) 831 02 16 wew. 133 | dziekanatWOT@at.edu.pl

Kierunek Aktorstwo – Agata Paśnik-Mianowska
tel. (22) 635 74 14 lub (22) 831 02 16 wew.135 | dziekanatWA@at.edu.pl

Kierunek Reżyseria – Olga Olczak
tel. (22) 831 02 16 wew.134 | WydzialRezyserii@at.edu.pl