Administracja

KANCLERZ – Beata SZCZUCIŃSKA

TEL (22) 831 69 25, (22) 831 95 45, (22) 831 91 01

International@at.edu.pl

KWESTOR

– Beata TURALSKA

TEL. (22) 831 02 16 w. 115

Kwestura@at.edu.pl

SEKRETARIAT REKTORA I KANCLERZA

tel. (22) 831 95 45, 831 69 25

fax.(22) 831 91 01

rektorat@at.edu.pl

DZIAŁ NAUCZANIA

fax. (22) 831 41 14


Wydział Wiedzy o Teatrze
– Ewa FOGLER

(22) 831 02 16 wew. 133

dziekanatWOT@at.edu.pl

Wydział Aktorski – Małgorzata PERCZYŃSKA, Marcin ALMERT
tel. (22) 635 74 14 lub (22) 831 02 16 wew.135
dziekanatWA@at.edu.pl

Wydział Reżyserii – Dorota KOLANO

WydzialRezyserii@at.edu.pl