Pracownia Badawcza

Pracownia Badawcza WoT jest naukowo-badawczą jednostką Wydziału Wiedzy o Teatrze, utworzoną w październiku 2014 r. Zajmuje się inicjowaniem i prowadzeniem działalności naukowej i badawczej oraz zapewnia wsparcie w projektowaniu i realizacji projektów badawczych przez pracowników Wydziału. Pracownia organizuje otwarte spotkania naukowe, które służą debacie akademickiej o podejmowanych na Wydziale działaniach naukowych. Ponadto, popularyzuje dokonania pracowników Wydziału i podejmuje współpracę z instytucjami o zbliżonym profilu działania. Zadaniem Pracowni jest również pozyskiwanie dodatkowego finansowania na działalność naukową Wydziału.

Regulamin Pracowni Badawczej WoT

Radę Naukową Pracowni Badawczej tworzą:

  • dr hab. Tomasz Kubikowski, prof. AT (Przewodniczący)
  • dr hab. Krzysztof Mrowcewicz, prof. AT
  • dr hab. Edward Wojtaszek

Kierownikiem Pracowni Badawczej WoT jest dr Kamila Lewandowska.

KONTAKT

dr Kamila Lewandowska
Kierownik Pracowni Badawczej WOT
tel. (22) 831 02 16 wew. 178
kom. 0048 691 768 072
kamila.lewandowska@at.edu.pl
Konsultacje: wtorek 10:00-12:00 i 14:00-16:00