Projekty

Uczelnia jest członkiem międzynarodowych organizacji teatralnych: E:UTSA – Europe: Union for Theatre Schools and Academies, PLETA – Platform European Theatre Academies, była również wieloletnim partnerem europejskiego projektu IYMA – International Young Makers in Action. W ramach wymienionych organizacji Akademia Teatralna w Warszawie realizuje międzynarodowe projekty wielostronne. Stale uczestniczy też w programie wymiany studentów Erasmus, realizując kursy aktorskie i staże dla cudzoziemców.

Naszymi partnerami w realizacji projektów międzynarodowych są: Instytut Adama Mickiewicza, Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej DAAD oraz Ambasady krajów, z którymi współpracujemy.