Program Erasmus +

INFORMACJA DLA STUDENTÓW AKADEMII TEATRALNEJ IM. ALEKSANDRA ZELWEROWICZA W WARSZAWIE


W ramach Programu Erasmus Plus Akademia Teatralna oferuje:

Wyjazdy w ramach mobilności studentów i absolwentów:

Mobilność studentów można realizować z dowolnego kraju programu do dowolnego innego kraju programu lub dowolnego kraju partnerskiego, na dowolnym kierunku i poziomie studiów (krótki cykl kształcenia na poziomie studiów wyższych/studia licencjackie/magisterskie). Aby zapewnić wysoką jakość działań w zakresie mobilności, które w maksymalnym stopniu wpłyną na studentów, działanie w zakresie mobilności musi być zgodne ze stopniem studiów, jakie odbywa dany student, oraz z jego osobistymi potrzebami rozwojowymi.

Studenci mogą realizować działania opisane poniżej:

  • okres studiów za granicą w partnerskiej instytucji szkolnictwa wyższego; Okres studiów za granicą musi być częścią programu studiów studenta, którego celem jest uzyskanie dyplomu w dowolnym cyklu studiów. Okres studiów realizowanych za granicą może obejmować również czas praktyki. Takie połączenie sprzyja powstawaniu synergii między doświadczeniem akademickim a zawodowym za granicą.
  • praktyka (staż) za granicą w instytucji kultury, organizacji lub dowolnym innym odpowiednim miejscu pracy. Praktyki zagraniczne można odbywać podczas studiów w dowolnym cyklu i tuż po ich zakończeniu.
Mobilność mieszana

Każdy okres studiów lub praktyk zawodowych za granicą o dowolnej długości, również w ramach mobilności

doktorantów, można zrealizować w formie mobilności mieszanej. Mobilność mieszana to połączenie mobilności fizycznej i wirtualnej ułatwiające pracę zespołową i wymianę doświadczeń na podstawie e-uczenia się opartego na współpracy. Na przykład, w ramach komponentu wirtualnego można stworzyć wspólną przestrzeń online dla uczących się osób z różnych krajów i kierunków studiów, dzięki której mogą one brać udział w kursach internetowych lub pracować wspólnie i jednocześnie nad zadaniami, które są uznawane jako część ich studiów. Każdy student może również realizować mobilność mieszaną poprzez uczestnictwo w mieszanym programie intensywnym.

Ponadto studenci (krótkiego cyklu kształcenia na poziomie studiów wyższych/studiów licencjackich/magisterskich), którzy nie mogą uczestniczyć w długoterminowej mobilności w formie fizycznych studiów lub praktyk, na przykład ze względu na kierunek studiów lub mniejsze możliwości uczestnictwa, będą mogli wziąć udział w krótkoterminowej mobilności fizycznej poprzez połączenie jej z obowiązkowym komponentem wirtualnym.

Opcje wyjazdów:

DLA STUDENTÓW

– długoterminowe wyjazdy na studia / praktykę: od 2 do 12 / 24 miesięcy, w tym mobilność fizyczna minimum 2 miesiące, opcjonalnie część wirtualna*

– krótkoterminowe wyjazdy na studia / praktykę: 5-30 dni mobilności fizycznej połączone z obowiązkową (w przypadku doktorantów opcjonalną) częścią wirtualną*

– krótkoterminowe wyjazdy na studia (BIP): 5-30 dni mobilności fizycznej połączone z obowiązkową częścią wirtualną*

DLA ABSOLWENTÓW

– długoterminowe wyjazdy na praktykę: 2-12 / 24 miesiące, w tym mobilność fizyczna minimum 2 miesiące i opcjonalnie część wirtualna*

– krótkoterminowe wyjazdy na praktykę: 5-30 mobilności fizycznej i obowiązkowa część wirtualna*Studentom jednolitych studiów magisterskich przysługuje możliwość skorzystania z wyjazdów trwających łącznie do 24 miesięcy. Do łącznej liczby miesięcy są jednak wliczane – w ramach każdego poziomu studiów – ewentualne wcześniejsze wyjazdy w poprzednim programie „Uczenie się przez całe życie” – Erasmus.

Pobyt absolwenta uczelni na praktyce lub stażu musi się zakończyć w ciągu 1 roku od ukończenia studiów, a jego długość jest wliczana do łącznego czasu trwania wyjazdów na tym poziomie studiów, na którym student został zakwalifikowany na wyjazd. Rekrutacja kandydatów na wyjazdy absolwentów musi się odbyć na ostatnim roku studiów.

Mobilność kadry

Mobilność kadry można realizować z dowolnego kraju programu do dowolnego innego kraju programu lub dowolnego kraju partnerskiego. Aby zapewnić wysoką jakość działań w zakresie mobilności o maksymalnym wpływie, działanie

w zakresie mobilności musi być związane z rozwojem zawodowym pracownika oraz z jego potrzebami w zakresie uczenia się i osobistymi potrzebami rozwojowymi.

Pracownicy mogą realizować dowolne z opisanych poniżej działań:

  • okres nauczania za granicą w partnerskiej instytucji szkolnictwa wyższego. Okres nauczania za granicą umożliwia pracownikom dydaktycznym instytucji szkolnictwa wyższego lub pracownikom przedsiębiorstw prowadzenie zajęć dydaktycznych w partnerskich instytucjach szkolnictwa wyższego za granicą. Mobilność pracowników związana z prowadzeniem zajęć dydaktycznych może mieć miejsce w dowolnej dyscyplinie akademickiej;
  • okres szkolenia za granicą w partnerskiej instytucji szkolnictwa wyższego, przedsiębiorstwie lub innym odpowiednim miejscu pracy. Okres szkolenia umożliwia pracownikom instytucji szkolnictwa wyższego wzięcie udziału w szkoleniach za granicą, które są istotne z punktu widzenia ich codziennej pracy w instytucji szkolnictwa wyższego. Może to mieć formę szkoleń lub obserwacji pracy.
Akademia Teatralna ma możliwość realizowania mobilności w następujących krajach:

Kraje Unii Europejskiej:

Belgia, Bułgaria, Czechy, Dania, Niemcy, Estonia, Irlandia, Grecja, Hiszpania, Francja, Chorwacja, Włochy, Cypr, Łotwa, Litwa, Luksemburg, Węgry, Malta, Holandia, Austria, Portugalia, Rumunia, Słowenia, Słowacja, Finlandia, Szwecja

Wielka Brytania – na zasadach określonych w umowie o wystąpieniu między UE a Zjednoczonym Królestwem.

Kraje spoza UE:

Macedonia Północna, Islandia, Liechtenstein, Norwegia, Turcja, Serbia

 

Zalecamy wyjazdy studentów Akademii Teatralnej do szkół, z którymi mamy podpisane umowy o partnerstwie:

1. Erasmushogeschool Bruksela (Belgia)

2. Josip Juraj Srossmayer University Osijek UNIOS (Chorwacja)

3. Janackova Akademie Musickich Umeni w Brnie (Czechy)

4. Tajdeyliopisto Teatterikorkeakoulu w Helsinkach (Finlandia)

5. Université Paris Sorbonne Nouvelle (Francja)

6. Institut International de la Marionnette Charleville-Mézières Francja)

7. Conservatoire national supérieur d’art dramatique CNSAD (Francja)

8. The Royal Conservatoire of Scotland RCS (Wielka Brytania)

9. Klaipėdos universitetas (Litwa)

10. Vilniaus Kolegija (Litwa)

11. Vilnius Academy of Arts (Litwa)

12. Lithuanian Academy of Music and Theatre Vilno (Litwa)

13. Latvijas Kultūras Akadēmija Riga (Łotwa)

14. Die Akademie für Darstellende Kunst Baden-Württemberg (Niemcy)

15. Justus Liebig University Giessen (Niemcy)

16. Staatliche Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Stuttgart (Niemcy)

17. Hannover University of Music Drama and Media (Niemcy)

18. Folkwang University of the Arts, Essen (Niemcy)

19. Akadémia umení v Banskej Bystrici (Słowacja)

20. Vysoká škola múzických umení v Bratislavie (Słowacja)

21. Bilkent University w Ankarze (Turcja)

22. Università di Bologna (Włochy)

23. Accademia Nazionale d’Arte Drammatica Silvio d’Amico (Włochy)

24. Universität Mozarteum Salzburg (Austria)

25. Escuela Superior de Arte Dramático de Sevilla ESAD (Hiszpania)

26. Real Escuela Superior de Arte Dramático de Madrid (Hiszpania)

27. Escola Superior d’Art Dramàtic | Eòlia ESAD – Barcelona (Hiszpania)

28. Escuela Superior de Arte Dramático de Castilia Y León Valladolid (Hiszpania)

29. Real Escuela Superior de Arte Dramático de Madrid (Hiszpania)

Dodatkowe informacje na temat programu Erasmus Plus znajdują się w Przewodniku – dla studenta: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/erasmus-programme-guide-2021_pl

Zachęcamy do kontaktu z koordynatorkami Programu Erasmus Plus w Akademii Teatralnej w celu omówienia szczegółów.