Aktorstwo teatru muzycznego
SYLWETKA ABSOLWENTA KIERUNKU

  • Absolwent kierunku aktorstwo teatru muzycznego jest aktorem poruszającym się w konwencjach współczesnego teatru muzycznego, teatru tańca i estrady. Jest samodzielnym artystą teatru o wyspecjalizowanych umiejętnościach wokalnych i ruchowych, umożliwiających mu podjęcie pracy w:
  • teatrach muzycznych
  • teatrach tańca
  • programach telewizyjnych

a także tworzenia własnych przedsięwzięć artystycznych w oparciu o swoje aktorskie emploi – recitali, muzodramów, czy też koncertów. Jego wiedza humanistyczna i wykształcenie aktorskie umożliwiają mu również podejmowanie działalności artystycznej w teatrach dramatycznych i filmie.

____________________________________________

Od roku 2019/2020 prowadzimy rekrutację na Kierunek Aktorstwo, specjalność aktorstwo i wokalistyka.