Poradnia konsultacyjna
Kandydatów na Wydział Reżyserii zapraszamy do bezpłatnej Poradni konsultacyjnej.

Poradnia konsultacyjna

18 lutego 2017, godz. 15.00 – prof. dr hab. Maciej Wojtyszko
4 marca 2017, godz. 15.00 – dr Marta Miłoszewska
11 marca 2017, godz. 15.00 – dr Mateusz Bednarkiewicz
25 marca 2017, godz. 15.00 – dr Marta Miłoszewska
1 kwietnia 2017, godz. 15.00 – prof. dr hab. Wojciech Adamczyk
8 kwietnia 2017, godz. 15.00 – dr Mateusz Bednarkiewicz
22 kwietnia 2017, godz. 15.00 – dr hab. Jarosław Kilian
13 maja 2017, godz. 15.00 – dr hab. Bożena Suchocka
20 maja 2017, godz. 15.00 – prof. dr hab. Wojciech Adamczyk
27 maja 2017, godz. 15.00 – prof. dr hab. Krzysztof Orzechowski
10 czerwca 2017, godz. 15.00 – prof. dr hab. Maciej Wojtyszko

 

Kontakt:
Wydział Reżyserii
(22) 831 02 16
WydzialRezyserii@at.edu.pl