Poradnia konsultacyjna
Kandydatów na Wydział Reżyserii zapraszamy do bezpłatnej Poradni konsultacyjnej.

Poradnia konsultacyjna

Poradnia konsultacyjna Wydziału Reżyserii

23 lutego, godz. 15.00 – prof. Wojciech Adamczyk

2 marca, godz. 15.00 – prof. Wojciech Adamczyk

16 marca, godz. 15.00 – prof. Wojciech Adamczyk

23 marca, godz. 15.00 – dr Marta Miłoszewska

6 kwietnia

27 kwietnia

1 czerwca, godz. 15.00 – dr Marta Miłoszewska

 

Wszystkie konsultacje odbywają się o godz. 15.00.

Kontakt:
Wydział Reżyserii
(22) 831 02 16
WydzialRezyserii@at.edu.pl