Wydział Sztuki Lalkarskiej (WSL)

Wydział Sztuki Lalkarskiej jest wydziałem zamiejscowym z siedzibą w Białymstoku. Powstał w 1975 roku, kiedy Rektorem Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej (ówczesna nazwa Uczelni) był prof. Tadeusz Łomnicki. Początkowo był to Wydział Lalkarski. Pierwszym jego dziekanem został Jan Wilkowski – jeden z najznakomitszych lalkarzy polskich okresu powojennego, aktor i reżyser, twórca wielkich spektakli polskiego lalkarstwa.

W 1980 roku w Białymstoku powstał Wydział Reżyserii Teatru Lalek. W początku lat 90. obydwa wydziały przekształcono w jeden Wydział Sztuki Lalkarskiej, z dwoma kierunkami: aktorskim i reżyserskim.

Wydział Sztuki Lalkarskiej mieści się w centrum Białegostoku. W kompleksie przy ul. Sienkiewicza 14 ma swoją siedzibę Teatr Szkolny, noszący od 1999 roku imię Jana Wilkowskiego.

///// PROREKTOR DS. WYDZIAŁU SZTUKI LALKARSKIEJ //////////////////////


prof. dr hab. Wiesław Czołpiński

///// DZIEKAN WYDZIAŁU SZTUKI LALKARSKIEJ //////////////////////////////

dr hab. Artur Dwulit

///// PRODZIEKAN WYDZIAŁU SZTUKI LALKARSKIEJ /////////////////////////

dr Katarzyna Siergiej

///// PRODZIEKAN DS. KIERUNKU REŻYSERII WYDZIAŁU SZTUKI LALKARSKIEJ ///

dr hab. Jacek Malinowski

///// ZASTĘPCA KANCLERZA /////////////////////////

Małgorzata Dąbrowicz

 

Wydział Sztuki Lalkarskiej
15-092 Białystok, ul. Sienkiewicza 14
centrala: (85)7435398, 7435453
sekretariat: (85)7435187,

sekretariat@atb.edu.pl

dziekanat: (85)7435086, fax: (85)7435353
dziekanat@atb.edu.pl
więcej informacji na:
www.atb.edu.pl