Władze

Władze

///// DZIEKAN WYDZIAŁU WIEDZY O TEATRZE //////////////////////////////

dr hab. Tomasz Plata
///// DZIEKAN WYDZIAŁU WIEDZY O TEATRZE /////////////////

Redaktor, teatrolog, autor książek, kurator. Od 1999 wykładowca Akademii Teatralnej w Warszawie. Tytuł doktora uzyskał w 2012 roku, habilitacja w roku 2018. W latach 2000-2004 redaktor naczelny miesięcznika „City Magazine”, potem m.in. szef działu kultury tygodnika „Newsweek”, twórca i szef „Magazynu Dziennika”, wydawca tygodnika „Wprost”, redaktor tygodnika „Newsweek”. Obecnie redaktor naczelny miesięcznika „Art&Business”.
Kurator cykli działań teatralno-performatywnych Perform, Re// mix, My, mieszczanie.
Autor książek: My, mieszczanie (2015), Re// mix (wspólnie z Dorotą Sajewską, 2014) Być i nie być. Kategoria obecności w teatrze i performansie ostatniego półwiecza (2009), Komuna Otwock. Przewodnik Krytyki Politycznej (wspólnie z Agnieszką Berlińską, 2009), Strategie publiczne, strategie prywatne. Teatr polski 1990-2005 (2005) (wydanie niemieckie: Offentliche Strategien, Private Strategien. Das polnische Theater 1990-2005, 2005), Akademia Ruchu (2003), Andy Warhol w drodze do teatru (2001).
Redaktor serii „Wiedza o Teatrze”, wydawanej wspólnie przez WOT AT i Instytut Teatralny, w ramach której opublikował autorską książkę Pośmiertne życie romantyzmu (2017).

 

///// PEŁNOMOCNIK DZIEKANA DS. NAUKOWYCH /////////////////

dr hab. Krzysztof Mrowcewicz, prof AT

Historyk literatury i kultury, eseista; profesor w Instytucie Badań Literackich PAN i w Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza, w latach 1991-2004 wykładowca na wydziałach polonistyki i kulturoznawstwa UW; autor wielu książek i artykułów oraz popularnych podręczników szkolnych (język polski, wiedza o kulturze); juror Olimpiady Literatury i Języka Polskiego; autor prac o literaturze polskiej XVI i XVII stulecia; wydawca i popularyzator poezji barokowej (np. Antologia polskiej poezji metafizycznej epoki baroku). Nominowany do nagrody literackiej Gdynia (2011). Laureat Nagrody „Literatury na świecie” im. Andrzeja Siemka (2011) za książkę Małe folio. Laureat Nagrody Literackiej GDYNIA w kategorii eseistyka za książkę Rękopis znaleziony na ścianie (2018).

 

///// PEŁNOMOCNIK DZIEKANA DS. STUDENCKICH /////////////////

dr Paweł Płoski

Teatrolog, redaktor. Kierownik działu literackiego Teatru Narodowego w Warszawie. Od 2012 wykładowca Akademii Teatralnej w Warszawie. Tytuł doktora uzyskał w roku 2018 w Instytucie Sztuki PAN. Współpracownik miesięcznika „Teatr” i zespołu czeskiego dwumiesięcznika „Svět a divadlo”. Współpracuje z Instytutem Teatralnym im. Zbigniewa Raszewskiego. Współpracował z SWPS i UKSW. Autor artykułów o polityce kulturalnej i historii teatru. Autor raportów dla MKiDN (2009), SDT (2010), IAM (2011), Malta Festival Poznań (2014), NIFC (2018). Redaktor serii książkowej „Teatr. Krytycy”, w ramach której wydał m.in. Kto ma mieć pomysły? Szkice i felietony teatralne z lat 1978–2008 Jerzego Koeniga (2014) i Niedoskładanka. Teksty o teatrze Janusza Majcherka (2016) .