Władze

Władze

///// DZIEKAN WYDZIAŁU WIEDZY O TEATRZE //////////////////////////////

dr Tomasz Plata
///// DZIEKAN WYDZIAŁU WIEDZY O TEATRZE /////////////////

Redaktor, teatrolog, autor książek, kurator. Od 1999 wykładowca Akademii Teatralnej w Warszawie, uzyskał tytuł doktora w 2012 roku. W latach 2000-2004 redaktor naczelny miesięcznika „City Magazine”, potem m.in. szef działu kultury tygodnika „Newsweek”, twórca i szef „Magazynu Dziennika”, wydawca tygodnika „Wprost”, redaktor tygodnika „Newsweek”. Obecnie redaktor naczelny miesięcznika „Art&Business”.
Kurator cykli działań teatralno-performatywnych Perform, Re// mix, My, mieszczanie.
Autor książek: My, mieszczanie (2015), Re// mix (wspólnie z Dorotą Sajewską, 2014) Być i nie być. Kategoria obecności w teatrze i performansie ostatniego półwiecza (2009), Komuna Otwock. Przewodnik Krytyki Politycznej (wspólnie z Agnieszką Berlińską, 2009), Strategie publiczne, strategie prywatne. Teatr polski 1990-2005 (2005) (wydanie niemieckie: Offentliche Strategien, Private Strategien. Das polnische Theater 1990-2005, 2005), Akademia Ruchu (2003), Andy Warhol w drodze do teatru (2001).

 

///// PEŁNOMOCNIK DZIEKANA DS. NAUKOWYCH /////////////////

dr hab. Krzysztof Mrowcewicz, prof AT

Historyk literatury i kultury, eseista; profesor w Instytucie Badań Literackich PAN i w Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza, w latach 1991-2004 wykładowca na wydziałach polonistyki i kulturoznawstwa UW; autor wielu książek i artykułów oraz popularnych podręczników szkolnych (język polski, wiedza o kulturze); juror Olimpiady Literatury i Języka Polskiego; autor prac o literaturze polskiej XVI i XVII stulecia; wydawca i popularyzator poezji barokowej (np. Antologia polskiej poezji metafizycznej epoki baroku). Nominowany do nagrody literackiej Gdynia (2011). Laureat Nagrody „Literatury na świecie” im. Andrzeja Siemka (2011) za książkę Małe folio.

 

///// PEŁNOMOCNIK DZIEKANA DS. STUDENCKICH /////////////////

Paweł Płoski

Teatrolog, redaktor. Kierownik działu literackiego Teatru Narodowego w Warszawie. Od 2012 wykładowca Akademii Teatralnej w Warszawie. Współpracownik miesięcznika „Teatr” i zespołu czeskiego dwumiesięcznika „Svět a divadlo”. Współpracuje z Instytutem Teatralnym im. Zbigniewa Raszewskiego. Współpracował z SWPS i UKSW. Autor artykułów o polityce kulturalnej i historii teatru. Autor raportów dla MKiDN (2009), SDT (2010), IAM (2011), Malta Festival Poznań (2014). Redaktor serii książkowej „Teatr. Krytycy”, w ramach której wydał tom tekstów Jerzego Koeniga Kto ma mieć pomysły? Szkice i felietony teatralne z lat 1978–2008 (2014).