Władze Akademii Teatralnej

///// REKTOR //////////////////////////////////////////////////////////////////////// Prof. Andrzej STRZELECKI ///// PROREKTORZY ////////////////////////////////////////////////////////////// dr  Barbara OSTERLOFF – GIERAK, profesor AT dr Tomasz Grochoczyński prof. Wiesław Czołpiński – Prorektor ds. Zamiejscowego Wydziału Sztuki Lalkarskiej w Białymstoku

Read Article →