Władze Akademii Teatralnej

///// REKTOR ////////////////////////////////////////////////////////////////////////

STRZELECKI Prof. Andrzej STRZELECKI

///// PROREKTORZY //////////////////////////////////////////////////////////////

OSTERLOFF

dr  Barbara OSTERLOFF – GIERAK, profesor AT

GROCHOCZYŃSKI dr Tomasz Grochoczyński

czolpinski1-2

prof. Wiesław Czołpiński – Prorektor ds. Zamiejscowego
Wydziału
Sztuki Lalkarskiej w Białymstoku