Szóste otwarte spotkanie naukowe – 18 maja 2015

Mrowcewicz

Zapraszamy na – ostatnie w tym roku akademickim – otwarte spotkanie naukowe WoT. Tym razem bohaterem spotkania będzie prof. Krzysztof Mrowcewicz.

18 maja 2015, poniedziałek, o godz. 18:15.

Tematem spotkania będą dwa rozdziały książki prof. Mrowcewicza „Poeta z głową ptaka. Książka dla umarłych”, poświęconej życiu Mikołaja Sępa Szarzyńskiego.

Autor opisuje je następująco: „Omawiam w nich jedyny (jak wówczas się wydawało) ślad po poecie – zachowany w unikatowym egzemplarzu tomik „Rytmy abo wiersze polskie”, jego burzliwą historię oraz fizyczny kształt – przedmiot, synekdochę ludzkiego bycia.”