Dofinansowanie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

„Zakup sprzętu do sal do ćwiczeń praktycznych – podnoszenie jakości kształcenia na kierunkach praktycznych ATT”

Akademia Teatralna otrzymała dofinansowanie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację zadnia pn. „Zakup sprzętu do sal do ćwiczeń praktycznych – podnoszenie jakości kształcenia na kierunkach praktycznych AT” w wysokości 170 000 zł. Łączna wartość projektu wynosi 261 819,91 zł. Środki przeznaczone są na zakup sprzętu oświetleniowego, akustycznego, multimedialnego, instrumentów muzycznych oraz wyposażenia scenicznego. Wyposażenie i sprzęt służyć będzie studentom i pedagogom podczas codziennej pracy przy realizacji zadań dydaktycznych i poszukiwań artystycznych już w roku 2017 i w latach kolejnych.