Nowość! Drugi tom serii „Wiedza o Teatrze”

książka Zofii Smolarskiej "Rimini Protokoll. Ślepe uliczki teatru partycypacyjnego" już w sprzedaży

W przedstawieniu Situation Rooms Rimini Protokoll przedstawiają 20 historii opowiadanych przez „ekspertów codzienności”, których życia i sumienia naznaczył globalny handel bronią. Każdy uczestnik tej gry otrzymuje film, który umożliwia „wejście w buty” poszczególnych bohaterów i odegranie ich roli w systemie. Zofia Smolarska dokonała obserwacji uczestniczącej procesu produkcji tego spektaklu, asystując tej znanej niemieckiej grupie teatralnej. Zgromadziła spostrzeżenia dotyczące dylematów, aporii, paradoksów i tytułowych ślepych uliczek, które przy tej pracy się ujawniały i które wpisane są w artystyczne projekty partycypacyjne.

Jak pisze autorka w zakończeniu: „Tworzenie tego rodzaju spektakli, tak jak i demokracji w ogóle, jest procesem niezwykle delikatnym, uwikłanym w rozmaite zobowiązania i ograniczenia. Bardzo krucha i trudna do osiągnięcia jest równowaga między kontrolą procesu w celu ochrony założonych wartości, a oddaniem inicjatywy uczestnikom i widzom”.

Jest to analiza wręcz zachwycająca swobodą, z jaką Autorka przechodzi od znakomicie wychwytywanych znaczących szczegółów do analiz kontekstowych, dowodzących jej imponującego oczytania (od filozofii dialogu, przez estetykę relacyjną po systemy Apple’a). Wszystko to zaś skomponowane z precyzją i ani na chwilę nie tracące z oczu celu wywodu i funkcji, jakie poszczególne fragmenty pełnią w jego obrębie. Zaskakuje też u tak młodej badaczki kunszt pisarski – pełne znaczeń skróty, mocne puenty, całkowite panowanie nad stylem i kompozycją.

Dariusz Kosiński

 

Mamy do czynienia z jedną z najpoważniejszych propozycji polskiej krytyki teatralnej ostatnich lat: zarówno świetnie opisującą konkretne dzieło, jak i przez nie – cały, ogromnie dziś ważny nurt poszukiwań teatralnych.

Tomasz Kubikowski

 

Książka jest poszerzoną wersją pracy magisterskiej, która otrzymała główną nagrodę w konkursie Instytutu Teatralnego na najlepszą pracę magisterską o teatrze w roku 2015. Jest zarazem drugim tomem serii Wiedza o teatrze – wspólnej inicjatywy Instytutu Teatralnego im. Zbigniewa Raszewskiego oraz Wydziału Wiedzy o Teatrze Akademii Teatralnej im. Aleksandra

Zelwerowicza w Warszawie. W tej serii publikowane są teksty, w których teatr oraz performans traktowane są jako część rozległego pejzażu dzisiejszej kultury, ujmowane nie w izolacji, lecz w ścisłym związku z ich społecznym czy politycznym otoczeniem. Wiedza o teatrze to nie wąska dziedzina specjalistyczna, ale jedna z najbardziej użytecznych obecnie metodologii nauk humanistycznych – zdolna do rejestrowania najbardziej charakterystycznych procesów i zjawisk współczesności.

 

Książkę można kupić w księgarni internetowej Prospero

 

Zofia Smolarska

Rimini Protokoll.

Ślepe uliczki teatru partycypacyjnego

Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza

Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego

Warszawa 2017

s. 208