Warunki funkcjonowania Akademii Teatralnej, określone w Zarządzeniu w sprawie zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19, zostają przedłużone do dnia 17 kwietnia 2020 roku.