Zarządzenie w sprawie organizacji pracy po dniu 3 maja 2020 roku