Uroczyste posiedzenie Senatu Akademii Teatralnej, ostatnie w kadencji 2020 – 2024

W dniu 24 czerwca 2024 roku w Teatrze Collegium Nobilium odbyło się uroczyste, ostatnie w kadencji 2020 – 2024, posiedzenie Senatu Akademii Teatralnej na którym zostały wręczone odznaczenia państwowe i medale resortowe.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Pan Andrzej Duda nadał odznaczenia państwowe zasłużonym pracownikom Akademii Teatralnej. W imieniu Prezydenta odznaczenia wręczyła Pani Marta Cienkowska Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI
za zasługi w działalności na rzecz rozwoju kultury i sztuki odznaczony został
Pan Jarosław Adam KILIAN

 

KRZYŻEM ZASŁUGI ZA ZASŁUGI DLA KULTURY POLSKIEJ ODZNACZENI ZOSTALI:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI:

Pan Wojciech ADAMCZYK

Pan Bogdan MICHALIK

Pani Halina Marta WASZKIEL

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI:

Pani Agata Dorota ADAMIECKA-SITEK

Pan Mateusz Jan BEDNARKIEWICZ

Pani Bernarda Anna BIELENIA

Pan Leszek BZDYL

Pan Dariusz Józef JANUS

Pan Cezary KOSIŃSKI

Pan Łukasz Marcin LEWANDOWSKI

Pan Tomasz PLATA

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI:

Pani Małgorzata DĄBROWICZ

Pani Anna GAJEWSKA

Pan Kamil Jerzy KOPANIA

Pani Anna Maria LOBEDAN

Pani Joanna Ewa MAJEWSKA

Pani Marta Anna MIŁOSZEWSKA

Pan Marcin NAGNAJEWICZ

Pani Magdalena OŁDZIEJEWSKA

Pan Andrzej PERKMAN

Pan Paweł PŁOSKI

Pani Helena Julia RADZIKOWSKA

Pani Dorota Anna SEMENOWICZ

Pani Katarzyna SIERGIEJ

Pan Mateusz Antoni SMACZNY

Pan Wojciech ŚWIDZIŃSKI

Pani Martyna Anna ŠTĚPÁN -DWORAKOWSKA

Pan Maciej Stanisław WIERZBICKI

 

MEDALEM ZA DŁUGOLETNIĄ SŁUŻBĘ ZA WZOROWE, WYJĄTKOWO SUMIENNE WYKONYWANIE OBOWIĄZKÓW WYNIKAJĄCYCH Z PRACY ZAWODOWEJ ODZNACZENI ZOSTALI:

MEDALEM ZŁOTYM:

Pani Anna CHILIŃSKA

Pani Julita Elżbieta CICHOŃSKA

Pan Cezary Robert DUTKOWSKI-BRONIEWSKI

Pani Krystyna Barbara JAŁOCHA

Pani Alina MAZUREK

Pan Jan MRÓZ

Pan Adam NOWAKOWSKI

Pani Agata PIOTROWSKA-MASTALERZ

Pan Zbigniew Roman ROMANYK

Pani Ewa Anna TARKOWSKA

Pani Beata Maria TURALSKA

Pani Katarzyna Dorota WINIARSKA

MEDALEM SREBRNYM

Pani Karolina BACZAR

Pan Mariusz DOROSZKO

Pani Dagmara HRYNIEWIECKA

Pani Małgorzata Barbara KACZMARSKA-FERENC

Pan Jacek KARASIŃSKI

Pani Magdalena Krystyna WAJZNER-BARSKA

Pani Halina ZALEWSKA – SŁOBODZIANEK

MEDALEM BRĄZOWYM

Pan Marcin Adam ALMERT

Pani Marta WALCZAK

 

Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Pani Hanna Wróblewska, na podstawie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, nadała na wniosek Rektora prof. Wojciecha Malajkata Medale „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” znakomitym pedagogom uczelni – wybitnym osobowościom artystycznym w uznaniu dla ich dokonań na rzecz szkolnictwa artystycznego i kultury polskiej.

ZŁOTY MEDAL „ZASŁUŻONY KULTURZE GLORIA ARTIS” OTRZYMALI:

Pan Piotr CIEPLAK

Pan Wiesław CZOŁPIŃSKI

Pan Piotr DAMULEWICZ

Pan Krzysztof MAJCHRZAK

SREBRNY MEDAL „ZASŁUŻONY KULTURZE GLORIA ARTIS” OTRZYMALI:

Pan Waldemar ŚMIGASIEWICZ

BRĄZOWY MEDAL „ZASŁUŻONY KULTURZE GLORIA ARTIS” OTRZYMALI:

Pan Marcin BARTNIKOWSKI

Pani Urszula BORKOWSKA

Pani Maja KLECZEWSKA-KONDRAT

Pan Marcin PERCHUĆ

Pani  Marta RAU

Pani Anna SROKA-HRYŃ

Pani Weronika SZCZAWIŃSKA

Pan Paweł SZTARBOWSKI

Pan Edward WOJTASZEK