Przetarg nr 2/2016

Przetarg nr ADM/2/2016 – dostawa.
– tytuł postepowania:  “ Rozbudowa systemów akustycznych w Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w budynkach w Białymstoku i Warszawie”.
– ogłoszenie nr – 323555 – 2016  z dnia 14.10.2016 roku opublikowane w BZP.