Organizacja Biblioteki

Biblioteka Akademii działa w oparciu o:
Regulamin organizacyjny,
Regulamin systemu biblioteczno-informacyjnego,
Regulamin udostępniania zbiorów,
Regulamin działania Rady Bibliotecznej.

Biblioteka jest czynna od 1 października do 10 lipca (w trakcie roku akademickiego).
Godziny otwarcia:
9.00-18.30 pn. – pt.
9.00-15.00 sob.

 

 

Telefony:

Biblioteka główna: 22 831 02 16-18 wew. 138 (wypożyczalnia), wew. 152 (pokój bibliotekarzy).

Biblioteka Wydziału Sztuki Lalkarskiej: 85 743 53 54 wew. 40.

Mail: biblioteka@at.edu.pl

Pracownicy biblioteki głównej w Warszawie:
Ewa Tarkowska – kierownik, bibliotekarz systemowy
e-mail: ewa.tarkowska@at.edu.pl, tel.: 22 635 92 82;
Cezary Dutkowski-Broniewski – opracowywanie recenzji, udostępnianie
e-mail: wycinki@at.edu.pl
Dagmara Hryniewiecka – opracowywanie zbiorów zwartych, udostępnianie
e-mail:: konwersja@at.edu.pl
Krystyna Jałocha – opracowywanie zbiorów specjalnych, udostępnianie, dary-dublety
e-mail: spec@at.edu.pl
Alina Mazurek– opracowywanie zbiorów zwartych i ciągłych, udostępnianie
e-mail: form@at.edu.pl
Grażyna Sobierajska i Jan Sobczyński – magazynierzy.