Biuro Współpracy z Zagranicą

Prorektor ds. studenckich i międzynarodowych

dr hab. Waldemar Raźniak, prof. AT – w.razniak@at.edu.pl

Biuro prowadzą:

Starszy specjalista ds. współpracy międzynarodowej
Danuta Janicka-Mierzwa

danuta.mierzwa@at.edu.pl
tel./fax. +48 22 635 96 22

Koordynator programu ERASMUS:
Małgorzata Aftyka-Dąbrowska
koordynacja@at.edu.pl
tel. 22 831 02 16 wew. 211