Program Erasmus +

W związku z ogłoszonym naborem na wymiany międzynarodowe w ramach programu Erasmus+ na rok akademicki 2019/2020, serdecznie zapraszamy chętnych do zgłoszenia się do programu.

Kandydatury można przesyłać mailowo na adres: katarzyna.renes@at.edu.pl

Termin zgłaszania kandydatur mija 20 stycznia 2018 r. Na tym etapie wystarczy zgłosić imię i nazwisko oraz rok i kierunek studiów.

Spotkanie informacyjne odbędzie się w czwartek 13 grudnia 2018 r. o godzinie 15:30 w sali numer 120.

Zarządzenie nr 55
Załącznik nr 1

 

 

 

Akademia Teatralna uczestniczy w programie wymiany Erasmus od 2001 roku.

Z możliwości oferowanych przez program ERASMUS – wyjazdów na studia lub na praktyki zawodowe korzystać mogą wszyscy studenci uczelni.

Decyzję o wyjazdach najczęściej podejmują studenci Wydziału Wiedzy o Teatrze, Wydziału Sztuki Lalkarskiej, a także Wydziału Reżyserii.

Najczęściej wybierane przez naszych studentów, w ciągu ostatnich trzech lat, uczelnie partnerskie to: Łotewska Akademia Kultury w Rydze, Real Escuela Superior de Arte Dramático (RESAD) w Madrycie, Uniwersytet w Bolonii (UNIBO), Freie Universität w Berlinie, Staatliche Hochschule für Musik und Darstellende Kunst w Stuttgarcie, Escuela Superior de Arte Dramático (ESAD) w Sevilli oraz Valladolid.

Największym zainteresowaniem studentów przyjeżdżających, cieszy się Wydział Aktorski oraz Wydział Sztuki Lalkarskiej w Białymstoku. Najliczniej przyjeżdżają studenci z zaprzyjaźnionych uczelni słowackich – a są to: Akadémia umení w Bańskiej Bystrzycy oraz Vysoká škola múzických umení w Bratysławie.

W maju 2013 r. Akademia Teatralna złożyła wniosek o przyznanie uczelni Karty ECHE (Erasmus Charter for Higher Education). W grudniu 2013 r. Akademia Teatralna znalazła się na liście uczelni, którym przyznano kartę ECHE – kartę, która jest swoistym ‘znakiem jakości’, uprawniającym uczelnię do ubiegania się o fundusze w latach 2014-2020 w ramach programu Erasmus+. 

Karta ECHE oznacza przystąpienie do programu Erasmus+, tym samym Akademia Teatralna może zawierać umowy  o współpracę z uczelniami znajdującymi się na tej liście:

http://eacea.ec.europa.eu/funding/2014/call_he_charter_en.php

Na lata 2014-20 Akademia Teatralna podpisała umowy międzyinstytucjonalne z następującymi uczelniami:

 • Erasmushogeschool Bruksela (Belgia)
 • Josip Juraj Srossmayer University Osijek UNIOS (Chorwacja)
 • Janackova Akademie Musickich Umeni w Brnie (Czechy)
 • Tajdeyliopisto Teatterikorkeakoulu w Helsinkach (Finlandia)
 • Université Paris Sorbonne Nouvelle (Francja)
 • Real Escuela Superior de Arte Dramático de Madrid (Hiszpania)
 • Escuela Superior de Arte Dramático de Castilia Y León Valladolid (Hiszpania)
 • Klaipėdos universitetas (Litwa)
 • Vilniaus Kolegija (Litwa)
 • Lithuania Academy of Music and Theatre Vilno (Litwa)
 • Latvijas Kultūras Akadēmija Riga (Łotwa)
 • Akadémia umení v Banskej Bystrici (Słowacja)
 • Vysoká škola múzických umení v Bratislavie (Słowacja)
 • Bilkent University w Ankarze (Turcja)
 • University of Theatre and Film Arts (Węgry)
 • Università di Bologna (Włochy)
 • Accademia Nazionale d’Arte Drammatica Silvio d’Amico (Włochy)
 • Hannover University of Music Drama and Media (Niemcy)

Wystąpiliśmy o podpisanie umowy i czekamy na jej potwierdzenie z:

 • Staatliche Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Stuttgart

 

Deklaracja polityki erasmusa

 

Szczegółowych informacji szukaj u uczelnianego koordynatora Programu Erasmus w Biurze Współpracy z Zagranicą w pokoju nr 16 na parterze budynku Akademii.