Konkursy na stanowiska

kontakt w sprawie konkursów: aborusiewicz@e-at.edu.pl

___

KONKURSY W TOKU:

(A) ogłoszenie na stanowisko asystenta na kierunku aktorstwo do prowadzenia przedmiotów w zakresie podstaw interpretacji prozy i interpretacji prozy w Akademii Teatralnej im. A. Zelwerowicza w Warszawie

(A) ogłoszenie na stanowisko asystenta na kierunku aktorstwo do prowadzenia przedmiotów w zakresie podstaw interpretacji wiersza i interpretacji wiersza w Akademii Teatralnej im. A. Zelwerowicza w Warszawie

(ATL) ogłoszenie na stanowisko asystenta na kierunku aktorstwo, specjalność: aktorstwo teatru lalek do prowadzenia przedmiotów w zakresie wstępu do aktorstwa i elementarnych zadań aktorskich w Akademii Teatralnej im. A. Zelwerowicza w Warszawie, Filii w Białymstoku

(A, ATL, RTL) ogłoszenie na stanowisko adiunkta na kierunkach aktorstwo o specjalnościach: aktorstwo dramatyczne, aktorstwo i wokalistyka, aktorstwo teatru lalek oraz reżyseria, specjalność: reżyseria teatru lalek do prowadzenia przedmiotów w zakresie pracy z kamerą, warsztatu pracy z kamerą i opieki nad projektami indywidualnymi w Akademii Teatralnej im. A. Zelwerowicza w Warszawie w tym w Filii w Białymstoku

 

KONKURSY ROZSTRZYGNIĘTE:

(A) informacja o wynikach konkursu R.111.4.5.2023

(A) informacja o wynikach konkursu R.111.4.4.2023

(ATL) informacja o wynikach konkursu R.111.1.5.2023

(A, ATL) informacja o wynikach konkursu R.111.1.4.2023

(A) na stanowisko wykładowca do prowadzenia przedmiotów na kierunku aktorstwo w zakresie techniki mowy, ze szczególnym uwzględnieniem prac nad artykulacją i ekspresją mowy w Akademii Teatralnej im. A. Zelwerowicza w Warszawie [R.111.4.3.2023]

(R) na stanowisko asystenta do prowadzenia przedmiotów: seminarium reżyserskie, dramaturgia, czytanie tekstów dramatycznych oraz do opieki artystycznej na kierunku reżyseria w Akademii Teatralnej im. A. Zelwerowicza w Warszawie [R.111.3.1.2023]

(WOT) na stanowisko lektora do prowadzenia lektoratu z języka angielskiego na kierunkach: aktorstwo, aktorstwo teatru muzycznego, reżyseria, wiedza o teatrze w Akademii Teatralnej im. A. Zelwerowicza w Warszawie [R.111.2.3.2023]

(WOT) na stanowisko adiunkta do prowadzenia przedmiotów warsztat projekt, seminarium licencjackie oraz zajęć z zakresu warsztatu kuratora, produkcji teatralnej i teatru partycypacyjnego na kierunku wiedza o teatrze w Akademii Teatralnej im. A. Zelwerowicza w Warszawie [R.111.2.1.2023]

(WOT) na stanowisko adiunkta do prowadzenia przedmiotów: kanon krytyki, seminarium magisterskie, warsztat pisania akademickiego oraz z zakresu historii teatru polskiego w XX wieku na kierunku wiedza o teatrze w Akademii Teatralnej im. A. Zelwerowicza w Warszawie [R.111.2.2.2023]

(ATL) na stanowisko starszego wykładowcy do prowadzenia przedmiotów na kierunku aktorstwo specjalność aktorstwo teatru lalek w zakresie techniki mowy ze szczególnym uwzględnieniem mowy scenicznej i logopedii artystycznej w Akademii Teatralnej im. A. Zelwerowicza w Filii w Białymstoku [R.111.1.2.2023]

(ATL) na stanowisko starszego wykładowcy do prowadzenia przedmiotów na kierunku aktorstwo specjalność aktorstwo teatru lalek w zakresie zadań związanych z technikami wokalnymi ze szczególnym uwzględnieniem emisji głosu w śpiewie w Akademii Teatralnej im. A. Zelwerowicza w Filii w Białymstoku [R.111.1.1.2023]

(ATL) na stanowisko adiunkta do prowadzenia samodzielnych zajęć na kierunku aktorstwo, specjalność aktorstwo teatru lalek z zakresu przedmiotów teoretycznych związanych z historią i teorią muzyki oraz praktycznych z uwzględnieniem zagadnień związanych z budowaniem warsztatu artysty teatru lalek w obszarach obejmujących współpracę z kompozytorem w przestrzeni budowania samodzielnego dzieła w teatrze ożywionej formy Filia w Białymstoku

(WOT) na stanowisko profesora Akademii do prowadzenia przedmiotów na kierunku wiedza o teatrze w zakresie historii teatru i dramatu polskiego, ze szczególnym uwzględnieniem dziejów teatru w PRL i III RP 

ATL_2
Konkurs na stanowisko adiunkta do prowadzenia praktycznych przedmiotów aktorskich w zakresie zadań aktorskich z przedmiotem na kierunku aktorstwo, specjalność aktorstwo teatru lalek (filia w Białymstoku)

ATL_3
Konkurs na stanowisko adiunkta do prowadzenia praktycznych przedmiotów aktorskich w zakresie klasycznych i współczesnych technik lalkowych, kierunek aktorstwo, specjalność aktorstwo teatru lalek (filia w Białymstoku)

ATL_4
Konkurs na stanowisko adiunkta do prowadzenia praktycznych przedmiotów aktorskich w zakresie ożywionej formy, kierunek aktorstwo, specjalność aktorstwo teatru lalek (filia w Białymstoku)

A 1
Konkurs na stanowisko asystenta do prowadzenia przedmiotów muzycznych z uwzględnieniem solfeżu oraz akompaniamentu w różnych stylach muzycznych

A 2
Konkurs na stanowisko starszego wykładowcy do prowadzenia zajęć w zakresie mowy aktora oraz konsultacji indywidualnych aktorskich prac studentów na kierunku aktorstwo i aktorstwo teatru muzycznego

A 3
Konkurs na stanowisko wykładowcy do samodzielnego prowadzenia zajęć w zakresie wydobycia głosu w śpiewie i mowie oraz zajęć ze śpiewu musicalowego na kierunku aktorstwo

A 4
Konkurs na stanowisko asystenta do prowadzenia zajęć w przedmiotach aktorskich w zakresie działań scenicznych, działań przed kamerą oraz praktycznych umiejętności pracy z tekstem dramatycznym na kierunku aktorstwo, aktorstwo teatru muzycznego i reżyseria

A 5
Konkurs na stanowisko wykładowcy do prowadzenia przedmiotów w zakresie zajęć gimnastycznych z uwzględnieniem przygotowania studentów do działań w zakresie choreografii, walk scenicznych i akrobatyki na kierunku aktorstwo, wiedza o teatrze i reżyseria

A 6
Konkurs na stanowisko asystenta do prowadzenia przedmiotów aktorskich z elementami upowszechniania na kierunku aktorstwo

A 7
Konkurs na stanowisko asystenta do samodzielnego prowadzenia przedmiotów aktorskich w zakresie działań scenicznych zbiorowych i indywidualnych na kierunku aktorstwo i aktorstwo teatru muzycznego oraz reżyserii

R 1
Konkurs na stanowisko adiunkta do prowadzenia samodzielnych zajęć z zakresu przedmiotów praktycznych z uwzględnieniem zagadnień związanych z budowaniem warsztatu reżysera w obszarach inscenizacji klasyki oraz budowaniem form narracyjnych z zakresu teatru dokumentalnego/reportażu na kierunku reżyseria

WOT 1
Konkurs na stanowisko adiunkta do prowadzenia przedmiotów w zakresie historii i teorii teatru na Wydziale Wiedzy o Teatrze i Reżyserii

WOT 2
Konkurs na stanowisko adiunkta do prowadzenia przedmiotów w zakresie historii i teorii teatru oraz w zakresie praktyki teatralnej na Wydziale Wiedzy o Teatrze

WOT 3
Konkurs na stanowisko adiunkta do prowadzenia przedmiotów w zakresie historii i teorii teatru na Wydziale Wiedzy o Teatrze

WA_1_
Konkurs na stanowisko adiunkta do prowadzenia przedmiotu Podstawy pracy z kamerą na kierunku aktorstwo oraz przedmiotu Projekt na kierunku aktorstwo i aktorstwo teatru muzycznego na Wydziale Aktorskim

WA_2_
Konkurs na stanowisko adiunkta do prowadzenia przedmiotów: Historia dramatu polskiego, Seminarium magisterskie, Historia teatru polskiego na kierunku aktorstwo oraz przedmiotu Teatr i dramat polski na kierunku aktorstwo i aktorstwo teatru muzycznego na Wydziale Aktorskim

WA_3_
Konkurs na stanowisko asystenta do prowadzenia przedmiotów: Improwizacja aktorska (warsztat) i Warsztat mistrzowski na kierunku aktorstwo na Wydziale Aktorskim

WA_4_
Konkurs na stanowisko asystenta do prowadzenia przedmiotu Interpretacja piosenki na kierunku aktorstwo i na kierunku aktorstwo teatru muzycznego na Wydziale Aktorskim

Konkurs na stanowisko adiunkta do prowadzenia przedmiotów: Historia idei i Antropologia kultury (studia pierwszego stopnia), Teatr międzykulturowy i Psychoanaliza w kulturze (studia drugiego stopnia) na Wydziale Wiedzy o Teatrze

WSL_1
Konkurs na stanowisko adiunkta do prowadzenia przedmiotów: Gra aktora w masce, Piosenka aktorska, Teatr ożywionej formy na Wydziale Sztuki Lalkarskiej

 

KONKURSY UNIEWAŻNIONE:

Komunikat Rektora o unieważnieniu konkursu na stanowisko pracy w Akademii Teatralnej im. A. Zelwerowicza w Warszawie

Komunikat Rektora o unieważnieniu trzech konkursów na stanowiska pracy w Akademii Teatralnej im. A. Zelwerowicza w Warszawie

Komunikat Rektora o unieważnieniu dwóch konkursów na stanowiska pracy w Akademii Teatralnej im. A. Zelwerowicza w Warszawie

(A) na dwa stanowiska asystenta do prowadzenia przedmiotów na kierunku aktorstwo w zakresie podstaw interpretacji prozy oraz monologu ze szczególnym uwzględnieniem umiejętności prowadzenia osób studiujących w obszarze interpretacji prozy w Akademii Teatralnej im. A. Zelwerowicza w Warszawie [R.111.4.2.2023] – UNIEWAŻNIONY

(A) na stanowisko asystenta do prowadzenia przedmiotów na kierunku aktorstwo w zakresie podstaw interpretacji wiersza oraz laboratorium ze szczególnym uwzględnieniem umiejętności prowadzenia osób studiujących w obszarze interpretacji wiersza w Akademii Teatralnej im. A. Zelwerowicza w Warszawie [R.111.4.1.2023] – UNIEWAŻNIONY

(ATL) na stanowisko adiunkta do prowadzenia przedmiotów na kierunku aktorstwo specjalność aktorstwo dramatyczne, aktorstwo i wokalistyka, aktorstwo teatru lalek, w zakresie sztuki aktorskiej ze szczególnym uwzględnieniem technik aktorskich w przestrzeni teatralnej, filmowej i estradowej w Akademii Teatralnej im. A. Zelwerowicza w Filii w Białymstoku [R.111.1.3.2023] –  UNIEWAŻNIONY