Konkursy na stanowiska

(WSL) na stanowisko adiunkta do prowadzenia samodzielnych zajęć na kierunku aktorstwo, specjalność aktorstwo teatru lalek z zakresu przedmiotów teoretycznych związanych z historią i teorią muzyki oraz praktycznych z uwzględnieniem zagadnień związanych z budowaniem warsztatu artysty teatru lalek w obszarach obejmujących współpracę z kompozytorem w przestrzeni budowania samodzielnego dzieła w teatrze ożywionej formy
Filia w Białymstoku

(WoT) na stanowisko profesora Akademii do prowadzenia przedmiotów na kierunku wiedza o teatrze w zakresie historii teatru i dramatu polskiego, ze szczególnym uwzględnieniem dziejów teatru w PRL i III RP 

Konkursy rozstrzygnięte:

WSL_2
Konkurs na stanowisko adiunkta do prowadzenia praktycznych przedmiotów aktorskich w zakresie zadań aktorskich z przedmiotem na kierunku aktorstwo, specjalność aktorstwo teatru lalek (filia w Białymstoku)

WSL_3
Konkurs na stanowisko adiunkta do prowadzenia praktycznych przedmiotów aktorskich w zakresie klasycznych i współczesnych technik lalkowych, kierunek aktorstwo, specjalność aktorstwo teatru lalek (filia w Białymstoku)

WSL_4
Konkurs na stanowisko adiunkta do prowadzenia praktycznych przedmiotów aktorskich w zakresie ożywionej formy, kierunek aktorstwo, specjalność aktorstwo teatru lalek (filia w Białymstoku)

 

WA 1
Konkurs na stanowisko asystenta do prowadzenia przedmiotów muzycznych z uwzględnieniem solfeżu oraz akompaniamentu w różnych stylach muzycznych

WA 2
Konkurs na stanowisko starszego wykładowcy do prowadzenia zajęć w zakresie mowy aktora oraz konsultacji indywidualnych aktorskich prac studentów na kierunku aktorstwo i aktorstwo teatru muzycznego

WA 3
Konkurs na stanowisko wykładowcy do samodzielnego prowadzenia zajęć w zakresie wydobycia głosu w śpiewie i mowie oraz zajęć ze śpiewu musicalowego na kierunku aktorstwo

WA 4
Konkurs na stanowisko asystenta do prowadzenia zajęć w przedmiotach aktorskich w zakresie działań scenicznych, działań przed kamerą oraz praktycznych umiejętności pracy z tekstem dramatycznym na kierunku aktorstwo, aktorstwo teatru muzycznego i reżyseria

WA 5
Konkurs na stanowisko wykładowcy do prowadzenia przedmiotów w zakresie zajęć gimnastycznych z uwzględnieniem przygotowania studentów do działań w zakresie choreografii, walk scenicznych i akrobatyki na kierunku aktorstwo, wiedza o teatrze i reżyseria

WA 6
Konkurs na stanowisko asystenta do prowadzenia przedmiotów aktorskich z elementami upowszechniania na kierunku aktorstwo

WA 7
Konkurs na stanowisko asystenta do samodzielnego prowadzenia przedmiotów aktorskich w zakresie działań scenicznych zbiorowych i indywidualnych na kierunku aktorstwo i aktorstwo teatru muzycznego oraz reżyserii

WR 1
Konkurs na stanowisko adiunkta do prowadzenia samodzielnych zajęć z zakresu przedmiotów praktycznych z uwzględnieniem zagadnień związanych z budowaniem warsztatu reżysera w obszarach inscenizacji klasyki oraz budowaniem form narracyjnych z zakresu teatru dokumentalnego/reportażu na kierunku reżyseria

WOT 1
Konkurs na stanowisko adiunkta do prowadzenia przedmiotów w zakresie historii i teorii teatru na Wydziale Wiedzy o Teatrze i Reżyserii

WOT 2
Konkurs na stanowisko adiunkta do prowadzenia przedmiotów w zakresie historii i teorii teatru oraz w zakresie praktyki teatralnej na Wydziale Wiedzy o Teatrze

WOT 3
Konkurs na stanowisko adiunkta do prowadzenia przedmiotów w zakresie historii i teorii teatru na Wydziale Wiedzy o Teatrze

WA_1_
Konkurs na stanowisko adiunkta do prowadzenia przedmiotu Podstawy pracy z kamerą na kierunku aktorstwo oraz przedmiotu Projekt na kierunku aktorstwo i aktorstwo teatru muzycznego na Wydziale Aktorskim

WA_2_
Konkurs na stanowisko adiunkta do prowadzenia przedmiotów: Historia dramatu polskiego, Seminarium magisterskie, Historia teatru polskiego na kierunku aktorstwo oraz przedmiotu Teatr i dramat polski na kierunku aktorstwo i aktorstwo teatru muzycznego na Wydziale Aktorskim

WA_3_
Konkurs na stanowisko asystenta do prowadzenia przedmiotów: Improwizacja aktorska (warsztat) i Warsztat mistrzowski na kierunku aktorstwo na Wydziale Aktorskim

WA_4_
Konkurs na stanowisko asystenta do prowadzenia przedmiotu Interpretacja piosenki na kierunku aktorstwo i na kierunku aktorstwo teatru muzycznego na Wydziale Aktorskim

WOT_1_
Konkurs na stanowisko adiunkta do prowadzenia przedmiotów: Historia idei i Antropologia kultury (studia pierwszego stopnia), Teatr międzykulturowy i Psychoanaliza w kulturze (studia drugiego stopnia) na Wydziale Wiedzy o Teatrze

 

WSL_1
Konkurs na stanowisko adiunkta do prowadzenia przedmiotów: Gra aktora w masce, Piosenka aktorska, Teatr ożywionej formy na Wydziale Sztuki Lalkarskiej