Kierunek Reżyseria

Informacje i sylwetka absolwenta

Kierunek Reżyseria (wcześniej Wydział Reżyserii, wymyślono i założono w 1933 roku przez wielkiego inscenizatora Leona Schillera) jest kierunkiem o profilu praktycznym. Od roku akademickiego 2007/2008 studia magisterskie na kierunku reżyseria trwają 5 lat (10 semestrów). Wyrazisty profil edukacji na kierunku reżyseria wyznaczyli reżyserzy: Leon Schiller, Bohdan Korzeniewski i Zygmunt Hübner.

Na kierunku reżyseria studiowali m.in.: Erwin Axer, Aleksander Bardini, Konrad Swinarski, Jan Kulczyński, Izabela Cywińska, Maciej Englert, Jerzy Grzegorzewski, Maciej Prus.

Absolwent kierunku reżyseria posiada wszechstronne wykształcenie profesjonalne, pozwalające w interesujący i kreatywny sposób uprawiać działalność artystyczną na wszelkich polach wymagających zawodowych umiejętności reżyserskich. Ma wszelkie dane, by stać się świadomym i aktywnym uczestnikiem współczesnej kultury, łączącym wiedzę humanistyczną z własnym doświadczeniem artystycznym. Zdobyte kwalifikacje pozwalają mu podjąć pracę w charakterze:
– reżysera teatrów dramatycznych i muzycznych, widowisk i filmów telewizyjnych, filmów fabularnych
– scenarzysty, adaptatora, dramaturga
– dyrektora instytucji artystycznej