Postępowanie nr JRP.POIIS.26.1.2018 – dostawy Tytuł postępowania: Dostawa profesjonalnego wyposażenia oświetleniowego i efektów scenicznych.