Akademickie Biuro Karier

Informujemy, że w dniu 22.10.2019 swoją działalność rozpoczęło w naszej uczelni Akademickie Biuro Karier, którym kierować będzie pani Monika Czajkowska.

ABK ma być miejscem, które pomoże studentom Akademii Teatralnej im. A. Zelwerowicza w Warszawie świadomie wejść na rynek pracy. W jego ramach będą odbywać się warsztaty i spotkania, prowadzone zarówno przez doradcę ABK, jak i przez zaproszonych gości.

Konsultacje indywidualne są możliwe po wcześniejszym umówieniu się z doradcą drogą mailową: monika.czajkowska@e-at.edu.pl.

Do standardowych spraw podejmowanych podczas spotkania należeć będą: pomoc przy przygotowaniu portfolio, praca nad CV, omówienie ścieżki kariery, przygotowanie do castingu, pomoc w nagraniu self-tapów, przygotowanie do prezentacji projektu. Dokładny przebieg spotkania każdorazowo zależeć będzie od potrzeb studenta.

O wszystkich działaniach ABK będziemy informować drogą mailową oraz za pośrednictwem dedykowanej tablicy ogłoszeń.

Zapraszamy!

Działalność Akademickiego Biura Karier jest możliwa w związku z realizacją projektu „Nowa jakość kształcenia w Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Wiedza Edukacja Rozwój. Projekt realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: Zintegrowane Programy Uczelni w ramach Ścieżki I Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju.

fot. Tomasz Wysocki