Marek Waszkiel
„Dzieje teatru lalek w Polsce
1944–2000”

STUDIA O TEATRZE, tom 5

Przyzwyczailiśmy się sądzić, że teatr lalek to nic innego jak kukiełki dla dzieci. Podobnie stereotypowo myślimy o innych dyscyplinach, z reguły ich nie znając. Lalkarstwo jest gatunkiem sztuki teatru, mieszczącym w sobie także nurt dziecięcy, ale to przede wszystkim teatr formy. Kształtował się przez kilka tysięcy lat, a w drugiej połowie XX wieku sukces także z racji oczekiwanego (w naszej części świata ze względów politycznych) dziecięcego adresata. Ale podskórnie był wciąż gatunkiem, w którym niezależny artysta mierzy się z formą, nadaje jej kształt, ożywia ją i uśmierca. Dzieje polskiego teatru lalek w powojennej rzeczywistości to ustawiczne ścieranie się dwóch tendencji: powinności wobec wyznaczonego widza i marzenia o nieskrępowanej twórczej wypowiedzi. Teatr lalek to teatr wielkich scenografów, kompozytorów, reżyserów, a im bliżej naszych czasów – także znakomitych aktorów-lalkarzy.

Tom ten jest kontynuacją poprzedniej książki autora – Dzieje teatru lalek w Polsce (do 1945 roku), wydanej przez Instytut Sztuki PAN w Warszawie (1990) – i podobnie jak tamta składa się z dwóch części: syntetycznego opisu lalkarstwa polskiego po II wojnie światowej oraz szczegółowej kroniki wydarzeń, obejmujących bogate życie teatralne środowiska lalkarzy.

Dr Marek Waszkiel – absolwent filologii polskiej Uniwersytetu Warszawskiego, wieloletni redaktor „Pamiętnika Teatralnego”, w latach 1977-2005 pracownik naukowy Instytutu Sztuki PAN w Warszawie i jednocześnie wykładowca warszawskiej Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza (w latach 1999-2005 jej prorektor), związany nieprzerwanie od 1977 roku z białostockim Wydziałem Sztuki Lalkarskiej. Historyk, krytyk, pedagog, autor licznych publikacji o sztuce lalkarskiej, znawca teatru lalek na świecie, od lat 90. przedstawiciel Polski w Union Internationale de la Marionette (UNIMA) i szef jej rozmaitych międzynarodowych komisji. Od 2005 roku dyrektor naczelny i artystyczny Białostockiego Teatru Lalek.

 

cena: 25,00 zł

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego

Wydawca: Akademia Teatralna
im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie
/ Fundacja Akademii Teatralnej w Warszawie

ISBN/ISSN: 978-83-927763-4-5
Rok wydania: 2013
Liczba stron: 593

 

 

WYDAWNICTWA MOŻNA NABYĆ:
w kasie Teatru Collegium Nobilium
 (ul. Miodowa 22/24)

ZAMÓWIENIA:
telefoniczne: 662 155 960 
mailowe: wydawnictwo@e-at.edu.pl