Władze

///// DZIEKAN WYDZIAŁU AKTORSKIEGO //////////////////////////////

dr Marcin Perchuć

///// PRODZIEKANI WYDZIAŁU AKTORSKIEGO /////////////////////////////

dr hab. Anna Serafińska, prodziekan WA
dr hab. Katarzyna Skarżanka, prodziekan WA

///// RADA WYDZIAŁU /////////////////////////////////////////////////////////

 1. dr Marcin PERCHUĆ, dziekan WA
 2. dr hab. Anna SERAFIŃSKA, prof. AT, prodziekan WA
 3. dr Katarzyna SKARŻANKA, prodziekan WA
 4. dr hab. Andrzej DOMALIK, prof. AT, prorektor AT
 5. prof. dr hab. Wiesław KOMASA
 6. prof. dr hab. Wojciech MALAJKAT, rektor AT
 7. dr hab. Marcin PRZYBYLSKI, prof. AT
 8. dr hab. Waldemar RAŹNIAK, prof. AT, prorektor AT
 9. dr hab. Olga SAWICKA, prof. AT
 10. prof. dr hab. Andrzej STRZELECKI
 11. prof. dr hab. Waldemar ŚMIGASIEWICZ
 12. mgr Ewa BUŁHAK-REWAK
  Przedstawiciele samorządu studenckiego
 13. Marcin BUBÓŁKA IV rok
 14. Jakub HOJDA V rok
 15. Mateusz KMIECIK V rok
 16. Jakub KORDAS III rok
  Przedstawiciele niebędący nauczycielami akademickimi
 17. Małgorzata PERCZYŃSKA