wydział sztuki lalkarskiej

Wydział Sztuki Lalkarskiej jest wydziałem zamiejscowym z siedzibą w Białymstoku. Powstał w 1975 roku, kiedy Rektorem Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej (ówczesna nazwa Uczelni) był prof. Tadeusz Łomnicki. Początkowo był to Wydział Lalkarski. Pierwszym jego dziekanem został Jan Wilkowski – jeden z najznakomitszych lalkarzy polskich okresu powojennego, aktor i reżyser, twórca wielkich spektakli polskiego lalkarstwa.

W 1980 roku w Białymstoku powstał Wydział Reżyserii Teatru Lalek. W początku lat 90. obydwa wydziały przekształcono w jeden Wydział Sztuki Lalkarskiej, z dwoma kierunkami: aktorskim i reżyserskim.

Wydział Sztuki Lalkarskiej mieści się w centrum Białegostoku. W kompleksie przy ul. Sienkiewicza 14 ma swoją siedzibę Teatr Szkolny, noszący od 1999 roku imię Jana Wilkowskiego.

Sylwia Janowicz-Dobrowolska

Dziekan

dr hab. Sylwia Janowicz-Dobrowolska – absolwentka PWST w Warszawie, Wydziału Sztuki Lalkarskiej w Białymstoku. Od 20 lat aktorka Białostockiego Teatru Lalek. Obecnie wykładowca na Wydziale Sztuki Lalkarskiej.

Marta Rau

Prodziekan

dr hab. Marta Rau – aktorka, reżyserka, absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Pradze, którą ukończyła w 1989 roku. Od tego czasu była związana z Teatrem „Lalka” w Warszawie i „Banialuka” w Bielsku-Białej, a także z prywatnym Teatrem ¾ – Zusno, w którego spektaklach grała przez cały czas jego istnienia, do roku 2000. Obecnie współtworzy w Białymstoku niezależny Teatr K3 i pracuje jako wykładowca na Wydziale Sztuki Lalkarskiej .

Wydział Sztuki Lalkarskiej
15-092 Białystok, ul. Sienkiewicza 14
centrala: (85)7435398, 7435453
sekretariat: (85)7435187,

sekretariat@atb.edu.pl

dziekanat: (85)7435086, fax: (85)7435353
dziekanat@atb.edu.pl
więcej informacji na:
www.atb.edu.pl