Władze

///// PROREKTOR DS. WYDZIAŁU SZTUKI LALKARSKIEJ //////////////////////


prof. dr hab. Wiesław Czołpiński

///// DZIEKAN WYDZIAŁU SZTUKI LALKARSKIEJ //////////////////////////////

dr hab. Artur Dwulit

///// PRODZIEKAN WYDZIAŁU SZTUKI LALKARSKIEJ /////////////////////////

dr Katarzyna Siergiej

///// PRODZIEKAN DS. KIERUNKU REŻYSERII WYDZIAŁU SZTUKI LALKARSKIEJ ///

dr hab. Jacek Malinowski

///// ZASTĘPCA KANCLERZA /////////////////////////

Małgorzata Dąbrowicz