Linki

Biblioteka posiada dostęp do zasobów Wirtualnej Biblioteki Nauki oraz do baz Elsevier,  Scopus, Web of Knowledge, Springer, Humanities Source, International Bibliography of Theater & Dance with Full Text.

Polskie zasoby wydawnicze i bibliograficzne: BazHum – bibliograficzna baza danych zawartości polskich czasopism z zakresu nauk humanistycznych i społecznych oraz CEJSH (elektroniczne czasopismo publikujące angielskie streszczenia artykułów i rozpraw z zakresu nauk społecznych i humanistycznych wydawanych w Europie Środkowej) oraz EBSCO (Humanites Source: ponad 1200 tytułów czasopism zagranicznych z których można pobierać artykuły).

International Bibliography of Theatre & Dance with Full Text jest istotnym narzędziem badań z zakresu teatru i sztuki widowiskowej. Stworzenie bazy zostało zainicjowane przez American Society for Theatre Research i od 1984 roku Theatre Research Data Center (TRDC) z Brooklyn College opublikowało 14 tomów bazy IBTD. Stanowią one w pełni zindeksowaną, opatrzoną odsyłaczami i adnotacjami bazę danych zawierającą ponad 60.000 artykułów z czasopism, książek, rozdziałów książek i abstraktów dysertacji dotyczących wszystkich aspektów teatru i sztuki widowiskowej ze 126 krajów. International Bibliography of Theatre & Dance with Full Text zawiera pełny tekst ponad 200 czasopism oraz ponad 375 książek i monografii.

Humanities Source jest nieocenionym źródłem informacji dla studentów, naukowców, badaczy i nauczycieli akademickich zainteresowanych wszystkimi aspektami nauk humanistycznych, literaturą, rozwojem myśli naukowej i twórczej. Baza indeksuje ponad 3.000 czasopism i zawiera pełny tekst około 1.500 czasopism. Udostępnia pełne teksty i dane bibliograficzne takich publikacji jak: artykuły, wywiady, bibliografie, teksty literackie (poezja, proza i dramat), recenzje książek, przedstawień baletowych, programów tanecznych, filmów, przedstawień operowych, musicali, spektakli teatralnych, programów radiowych i telewizyjnych i wiele więcej. Zawiera również unikalny tezaurus haseł przedmiotowych. Tematyka bazy obejmuje: archeologię, regionalistykę, sztukę, studia klasyczne, komunikację społeczną, taniec, film, folklor, studia nad kulturową i społeczną rolą płci (Gender Studies), historię, dziennikarstwo, językoznawstwo, krytykę literacką i społeczną, literaturę, muzykę, sztuki teatralne, przedstawienia i koncerty, filozofię, religię i teologię i wiele innych.

 

Przydatne linki (teatr, kino, literatura);
Teatry w internecie www.e-teatr.pl
Recenzje teatralne www.dziennikteatralny.pl
Cyfrowa Biblioteka Narodowa www.polona.pl
Wolne lektury www.wolnelektury.pl
Federacja Bibliotek Cyfrowych www.fbc.pionier.net.pl
FilmWeb www.filmweb.pl
Film Polski www.filmpolski.pl
Wikiźródła www.pl.wikisource.org
Project Gutenberg www.gutenberg.org
The Internet Public Library www.ipl.org
Filmoteka Narodowa www.fn.org.pl