Linki

Linki

Biblioteka posiada dostęp do zasobów Wirtualnej Biblioteki Nauki oraz do baz Elsevier,  Scopus, Web of Knowledge, Springer, Humanities Source, International Bibliography of Theater & Dance with Full Text.

Polskie zasoby wydawnicze i bibliograficzne: BazHum – bibliograficzna baza danych zawartości polskich czasopism z zakresu nauk humanistycznych i społecznych oraz CEJSH (elektroniczne czasopismo publikujące angielskie streszczenia artykułów i rozpraw z zakresu nauk społecznych i humanistycznych wydawanych w Europie Środkowej) oraz EBSCO (Humanites Source: ponad 1200 tytułów czasopism zagranicznych z których można pobierać artykuły).

International Bibliography of Theatre & Dance with Full Text jest istotnym narzędziem badań z zakresu teatru i sztuki widowiskowej. Stworzenie bazy zostało zainicjowane przez American Society for Theatre Research i od 1984 roku Theatre Research Data Center (TRDC) z Brooklyn College opublikowało 14 tomów bazy IBTD. Stanowią one w pełni zindeksowaną, opatrzoną odsyłaczami i adnotacjami bazę danych zawierającą ponad 60.000 artykułów z czasopism, książek, rozdziałów książek i abstraktów dysertacji dotyczących wszystkich aspektów teatru i sztuki widowiskowej ze 126 krajów. International Bibliography of Theatre & Dance with Full Text zawiera pełny tekst ponad 200 czasopism oraz ponad 375 książek i monografii.

Humanities Source jest nieocenionym źródłem informacji dla studentów, naukowców, badaczy i nauczycieli akademickich zainteresowanych wszystkimi aspektami nauk humanistycznych, literaturą, rozwojem myśli naukowej i twórczej. Baza indeksuje ponad 3.000 czasopism i zawiera pełny tekst około 1.500 czasopism. Udostępnia pełne teksty i dane bibliograficzne takich publikacji jak: artykuły, wywiady, bibliografie, teksty literackie (poezja, proza i dramat), recenzje książek, przedstawień baletowych, programów tanecznych, filmów, przedstawień operowych, musicali, spektakli teatralnych, programów radiowych i telewizyjnych i wiele więcej. Zawiera również unikalny tezaurus haseł przedmiotowych. Tematyka bazy obejmuje: archeologię, regionalistykę, sztukę, studia klasyczne, komunikację społeczną, taniec, film, folklor, studia nad kulturową i społeczną rolą płci (Gender Studies), historię, dziennikarstwo, językoznawstwo, krytykę literacką i społeczną, literaturę, muzykę, sztuki teatralne, przedstawienia i koncerty, filozofię, religię i teologię i wiele innych.

 

Biblioteka Europejska (The European Library-TEL) : search.theeuropeanlibrary.org

Oferuje dostęp do zbiorów Bibliotek narodowych Europy. Daje możliwość  zintegrowanego przeszukiwania katalogów bibliotecznych i umożliwia  dostęp do cyfrowej postaci książek, czasopism, zbiorów graficznych i audiowizualnych.

 

Biblioteka Kongresu Stanów Zjednoczonych (Library of Congress) : www.loc.gov

Największa biblioteka świata. Pełni funkcje biblioteki narodowej.

 

Biblioteka Literatury Polskiej w Internecie : literat.ug.edu.pl

Prezentacja znaczących utworów literatury polskiej wolnych od praw autorskich, dostępna bez ograniczeń dla celów naukowych, dydaktycznych i edukacyjnych.

 

Biblioteka Narodowa w Warszawie : www.bn.org.pl

Witryna oferująca wyszukiwarkę w katalogach, bibliografiach, bazach danych BN oraz kolekcję zdigitalizowanych zbiorów POLONA.

 

Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy : www.koszykowa.pl

Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego.

 

Exlibris-Biblioteka Internetowa ; exlibris.biblioteka.prv.pl

Zawiera zbiór literatury polskiej i obcej w formie e-booków.

 

Federacja Bibliotek Cyfrowych : fbc.pionier.net.pl

FBC to sieć rozproszonych bibliotek cyfrowych i repozytoriów w Polsce. Zasoby cyfrowe współtworzone są przez wiele instytucji naukowych i publicznych : wyższe uczelnie, biblioteki, archiwa, muzea, ośrodki badawcze.

 

Otwarta biblioteka (Open Library) : openlibrary.org

Zawiera odnośniki do miejsc, gdzie można książki kupić, wypożyczyć lub pobrać a także recenzji poszczególnych dzieł. Działa w połączeniu z projektem udostępniającym skany książek, można przeglądać niektóre pozycje, niepodlegające prawom autorskim.

 

Światowa Biblioteka Cyfrowa (World Digital Library) : www.wdl.org

Międzynarodowa Biblioteka Cyfrowa pod patronatem UNESCO i Biblioteki Kongresu Stanów Zjednoczonych. Materiały  umieszczane na stronach biblioteki są  darmowe i dostępne w wielu językach. Wśród nich znajdują się  manuskrypty,  mapy, rzadkie książki, zapisy nutowe, nagrania, filmy, fotografie i inne znaczące kulturowo materiały.

 

Zakład Narodowy im. Ossolińskich : ossolineum.pl ; www.oss.wroc.pl

Oferta biblioteczna, wydawnicza, informacje o najcenniejszych skarbach ze zbiorów Ossolineum.

 

Cyfrowa Biblioteka Jagiellońska :   www.bj.uj.edu.pl/pbi

 

Księgozbiór Wirtualny Federacji Bibliotek Kościelnych FIDES : www.digitalfides.pl

 

Pedagogiczna Biblioteka Cyfrowa : www.ap.krakow.pl/libra

 

-FILMOTEKA NARODOWA : www.fn.org.pl/page/

Działalność FN koncentruje się na ochronie dziedzictwa narodowego w zakresie kinematografii, polegającej na gromadzeniu, katalogowaniu, zabezpieczaniu kopii filmowych i materiałów dotyczących filmów.

 

INSTYTUT TEATRALNY : www.e-teatr.pl

IT im. Zbigniewa Raszewskiego zajmuje się promocją, dokumentacją i animacją polskiego  życia teatralnego.  Instytut inspiruje publiczną debatę o współczesnym polskim teatrze, wspiera działalność badawczą i edukacyjną.

 

Ministerstwo Edukacji Narodowej : www.men.gov.pl

Aktualności, szkoły różnych szczebli, akty prawne, wydarzenia z udziałem ministra, wydarzenia edukacyjne.

 

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego : www.mkidn.gov.pl

W sekcji „Kultura i dziedzictwo” najważniejsze wydarzenia kulturalne oraz informacje o istotnych przedsięwzięciach ministerstwa.

 

FILMOTEKA NARODOWA-INSTYTUT AUDIOWIZUALNY  /FINA : www.nina.gov.pl

 

-POLSKI INSTYTUT SZTUKI FILMOWEJ : www.pisf.pl

 

LEKTURY : www.lektury.one.pl

 

O.pl Polski Portal Kultury : o.pl

Jest jednym z największych opiniotwórczych portali kulturalnych w Polsce. Swoje teksty publikują tutaj znawcy kultury oraz uznani krytycy. Podstawowym zadaniem portalu jest przekazywanie informacji opinii publicznej o najważniejszych wydarzeniach z dziedzin : sztuka, nowe media, taniec, muzyka, literatura, teatr, sztuka filmowa, architektura, design. Codziennie na stronach portalu ukazują się informacje dotyczące ważnych wydarzeń kulturalnych, wernisaży, festiwali, publikacji, premier teatralnych i filmowych.