Rada Kierunku

prof. dra hab. Wojciecha Malajkata

dr hab. Katarzyna Skarżanka – przewodnicząca

prof. dr hab. Grzegorz Chrapkiewicz

prof. dr hab. Andrzej Domalik

prof. dr hab. Waldemar Śmigasiewicz

dr hab. Waldemar Raźniak

dr hab. Anna Serafińska

dr hab. Olga Sawicka

dr Ewa Bułhak – Rewak

dr Cezary Kosiński

dr Barbara Osterloff – Gierak

dr Marcin Perchuć

Ewa Bukała – studentka