RZECZNIK PRAW PRACOWNICZYCH
Dr hab. Krzysztof Mrowcewicz - Rzecznik Praw Pracowniczych Akademii Teatralnej im. A. Zelwerowicza w Warszawie

W dniu 21 czerwca 2021 r. rektor powołał dra hab. Krzysztofa Mrowcewicza na Rzecznika Praw Pracowniczych Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie w kadencji  2021 – 2024, tj. od 1 lipca 2021 roku do 31 sierpnia 2024 roku.

Rzecznik sprawuje funkcję na podstawie Regulaminu funkcjonowania Rzecznika Praw Pracowniczych przyjętego Uchwałą nr 15 – 2020/2021 Senatu Akademii Teatralnej im Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie z dnia 24 maja 2021 roku w sprawie wprowadzenia w Akademii Teatralnej im A. Zelwerowicza w Warszawie Regulaminu Funkcjonowania Rzecznika Praw Pracowniczych.

Dyżur w roku akademickim 2021/2022:

środa, godz. 12.15 – 13.45, budynek D, pokój 304 (II piętro)

e-mail: RPP@e-at.edu.pl