Pedagodzy
WYKŁADOWCY WIEDZY O TEATRZE W ROKU AKADEMICKIM 2021/2022

prof. dr hab. Jarosław Komorowski
prof. dr hab. Marcin Kula
prof. dr hab. Tomasz Kubikowski
dr hab. Krzysztof Mrowcewicz, prof AT
dr hab. Edward Wojtaszek, prof. AT

 

dr hab. Agata Adamiecka-Sitek, prof. AT
dr hab. Piotr Gruszczyński, prof. AT
dr hab. Tomasz Plata, prof. AT, prorektor ds. badań naukowych i ewaluacji działalności naukowej w dyscyplinie nauki o sztuce
prof. dr hab. Halina Waszkiel
prof. dr hab. Marek Waszkiel
dr Andrzej Kruczyński
dr Kamila Lewandowska
dr Joanna Majewska
dr Michał Mizera
dr Paweł Płoski, dziekan kierunku wiedza o teatrze || fot. Bartek Warzecha
dr Katarzyna Przyłuska-Urbanowicz
dr Dorota Semenowicz
dr Weronika Szczawińska
dr Paweł Sztarbowski
dr Wojciech Świdziński
dr Ewa Toniak
dr Mateusz Żurawski
Janusz Majcherek

 

 

Wykładowcy współpracujący z Kierunkiem

w roku akademicki 2021/2022

prof. dr hab. Małgorzata Leyko

 

dr hab. Piotr Cieplak, prof AT

dr hab. Joanna Krakowska

dr Daria Dulok

dr Stanisław Godlewski

dr Katarzyna Kasia

dr Maria Makaruk

dr Ewa Partyga

dr Marek Radziwon

dr Jadwiga Rodowicz-Czechowska

dr Joanna Szymajda

dr Agnieszka Wanicka

dr Aleksandra Wiśniewska

dr Olga Wysocka

 

 

Marcel Andino Velez

Olga Brzezińska

Łukasz Drewniak

Julia Holewińska

Jan Karow

Dorota Kozińska

Justyna Lipko-Konieczna

Anna Michalak-Pawłowska

Karolina Ochab

Magdalena Olczak

Weronika Pelczyńska

Anna Rochowska

Agata Skrzypek

Justyna Sobczyk

Tomasz Thun-Janowski

Ewa Winnicka

Wojciech Ziemilski

Aldona Żejmo-Kudelska