Rada kierunku

Rada kierunku reżyseria na kadencję 2020/2024 powołana przez JM Rektora Akademii Teatralnej prof. dra hab. Wojciecha Malajkata:

 

prof. dr hab. Wojciech Adamczyk

dr hab. Jarosław Kilian

dr hab. Piotr Cieplak

dr Maja Kleczewska

dr Mateusz Bednarkiewicz

dr Marta Miłoszewska

dr Janusz Zaorski

Jan Kamiński (student)