Informacje

Organizacja biblioteki:

 

Od dnia 1 marca 2023 roku biblioteka jest otwarta dla czytelników od poniedziałku do piątku w godz. 10.00 – 17.00.

 

 

W razie niejasności oraz pytań zapraszamy do kontaktu :
– telefonicznego: 22 831-02-16 (-17, -18) wew. 138 i 152 (Warszawa)
– mailowego: biblioteka@e-at.edu.pl (dot. Warszawy) oraz joanna.stepaniuk@e-at.edu.pl (dot. Białegostoku).

 

O Bibliotece

Biblioteka Akademii Teatralnej jest jednostką organizacyjną o zadaniach naukowych, dydaktycznych i usługowych. Bibliotekę Akademii Teatralnej tworzą biblioteka główna w Warszawie oraz biblioteka Filii w Białymstoku, stanowiąc jednolity system biblioteczno-informacyjny uczelni, ogólnodostępny dla studentów i pracowników oraz dla osób spoza Akademii.

Biblioteka Filii w Białymstoku powstała w 1975 roku, kiedy działające w Białymstoku Studium Aktorskie Teatru Lalek przekształcono w zamiejscowy Wydział Lalkarski warszawskiej PWST im. A. Zelwerowicza.

Katalog biblioteki Akademii Teatralnej w Warszawie i biblioteki Filii w Białymstoku znajduje się pod adresem: www.warszawa-at.sowwwa.pl

Biblioteka Akademii Teatralnej współpracuje z Narodowym Uniwersalnym Katalogiem Centralnym NUKAT.

Biblioteka posiada dostęp do zasobów Wirtualnej Biblioteki Nauki www.wbn.edu.pl oraz do baz Elsevier www.sciencedirect.com, Scopus www.scopus.com, Web of Knowledge www.isiknowlwdge.com, Springer www.springerlink.com.

Polskie zasoby wydawnicze i bibliograficzne: BazHum – bibliograficzna baza danych zawartości polskich czasopism z zakresu nauk humanistycznych i społecznych oraz CEJSH – elektroniczne czasopismo publikujące angielskie streszczenia artykułów i rozpraw z zakresu nauk społecznych i humanistycznych wydawanych w Europie Środkowej.

_____

Biblioteka Akademii działa w oparciu o:
Regulamin organizacyjny,
Regulamin systemu biblioteczno-informacyjnego,
Regulamin udostępniania zbiorów
Regulamin działania Rady Bibliotecznej.