O Bibliotece

Biblioteka Akademii Teatralnej jest jednostka organizacyjną o zadaniach naukowych, dydaktycznych i usługowych. Bibliotekę Akademii Teatralnej tworzą biblioteka główna w Warszawie oraz biblioteka zamiejscowego Wydziału Sztuki Lalkarskiej w Białymstoku, stanowiąc jednolity system biblioteczno-informacyjny uczelni, ogólnodostępny dla studentów i pracowników oraz dla osób spoza Akademii.

Biblioteka Wydziału Sztuki Lalkarskiej powstała w 1975 roku, kiedy działające w Białymstoku Studium Aktorskie Teatru Lalek przekształcono w zamiejscowy Wydział Lalkarski warszawskiej PWST im. A. Zelwerowicza.

Katalog biblioteki Akademii Teatralnej w Warszawie i biblioteki Wydziału Sztuki Lalkarskiej w Białymstoku: www.warszawa-at.sowwwa.pl

Biblioteka Akademii Teatralnej współpracuje z Narodowym Uniwersalnym Katalogiem Centralnym NUKAT.

Biblioteka posiada dostęp do zasobów Wirtualnej Biblioteki Nauki www.wbn.edu.pl oraz do baz Elsevier www.sciencedirect.com, Scopus www.scopus.com, Web of Knowledge www.isiknowlwdge.com, Springer www.springerlink.com.

Polskie zasoby wydawnicze i bibliograficzne: BazHum – bibliograficzna baza danych zawartości polskich czasopism z zakresu nauk humanistycznych i społecznych oraz CEJSH – elektroniczne czasopismo publikujące angielskie streszczenia artykułów i rozpraw z zakresu nauk społecznych i humanistycznych wydawanych w Europie Środkowej.