zasady i tryb rekrutacji

Rekrutacja na rok akademicki 2016/2017

W dniu 25 maja 2015 roku Senat Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza przyjął uchwałę dotyczącą zasad i trybu rekrutacji na rok akademicki 2016/2017.

Uchwała i załączniki do uchwały – warunki rekrutacji na rok 2016/2017