Rekrutacja

Rekrutacja na rok akademicki 2015/2016

W dniu 26 maja 2014 roku Senat Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza przyjął uchwałę dotyczącą zasad i trybu rekrutacji na rok akademicki 2015/2016.

Uchwała i załączniki do uchwały – warunki rekrutacji na rok 2015/2016

Uchwała i załączniki do uchwały – warunki rekrutacji na rok 2016/2017

Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji na wydziały warszawskie Akademii Teatralnej:

Wydział Aktorski     Wydział Reżyserii     Wydział Wiedzy o Teatrze

Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji na Wydział Sztuki Lalkarskiej w Białymstoku dostępne są na stronie: http://www.atb.edu.pl/rekrutacja.html