Rekrutacja – zasady i tryb rekrutacji

WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA STUDIA na rok akademicki 2020/2021 – uchwała Senatu Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie z dnia 24 czerwca 2019 roku

Uchwała nr 12 – zmiana uchwały rekrutacyjnej

WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA STUDIA na rok akademicki 2020/2021 – uchwała Senatu Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie z dnia 24 czerwca 2019 roku zmieniona Uchwałą nr 12–2019/2020 Senatu AT z dnia 5 maja 2020 roku