Realizacja programu studiów

DYŻURY WŁADZ KIERUNKU AKTORSTWO:

Dziekanka
dr hab. Katarzyna Skarżanka, prof. AT 

środa, godz. 12:00 – 16:00, pok.107 bud. D

Pełnomocniczka Dziekanki ds. nauczania i studentów
dr hab. Olga Sawicka, prof. AT

poniedziałek, godz. 12:00 – 14:00, pok.107 bud. D

 

DYŻURY NAUCZYCIELI:

Dyżury nauczycieli w roku akademickim 2022_2023

 

PRAKTYKI STUDENCKIE:

Regulamin odbywania praktyk zawodowych (profil ogólnoakademicki)

Regulamin odbywania praktyk zawodowych (profil praktyczny)

Karta praktyk studenckich

Karta oceny studenta odbywającego praktyki