Rada Dyscypliny

SKŁAD RADY DYSCYPLINY NA KADENCJĘ 2020 – 2024

Nauczyciele akademiccy z zakresu aktorstwa: 

 1. prof. dr hab. Jarosław GAJEWSKI
 2. prof. dr hab. Wojciech MALAJKAT
 3. dr hab. Łukasz LEWANDOWSKI
 4. dr hab. Olga SAWICKA
 5. dr hab. Katarzyna SKARŻANKA

Nauczyciele akademiccy z zakresu reżyserii: 

 1. prof. dr hab. Wojciech ADAMCZYK
 2. prof. dr hab. Waldemar ŚMIGASIEWICZ
 3. dr hab. Jarosław KILIAN
 4. dr hab. Bożena SUCHOCKA-KOZAKIEWICZ
 5. dr hab. Edward WOJTASZEK

Nauczyciele akademiccy z zakresu aktorstwa teatru lalek: 

 1. prof. dr hab. Wiesław CZOŁPIŃSKI
 2. prof. dr hab. Sylwia JANOWICZ-DOBROWOLSKA
 3. prof. dr hab. Marta RAU, z-ca przewodniczącej
 4. dr hab. Marcin BARTNIKOWSKI, z-ca przewodniczącej
 5. dr hab. Artur DWULIT

Przewodnicząca Rady Dyscypliny
prof. dr hab. Anna SERAFIŃSKA

Sekretarz Rady Dyscypliny
Małgorzata PERCZYŃSKA

 

KONTAKT:
Osoby zainteresowane przeprowadzeniem postępowania w sprawie nadania stopnia doktora lub stopnia doktora habilitowanego w Akademii Teatralnej prosimy o kontakt mailowy: rada.dyscypliny@e-at.edu.pl