Rada Dyscypliny

KADENCJA 2020-2024

prof. Wojciech Adamczyk

dr hab. Marcin Bartnikowski

prof. Wiesław Czołpiński

dr hab. Artur Dwulit

prof. Jarosław Gajewski

prof. Sylwia Janowicz-Dobrowolska

dr hab. Jarosław Kilian

dr hab. Łukasz Lewandowski

prof. Wojciech Malajkat

dr hab. Marcin Przybylski

prof. Marta Rau

dr hab. Katarzyna Skarżanka

dr hab. Bożena Suchocka – Kozakiewicz

prof. Waldemar Śmigasiewicz

dr hab. Edward Wojtaszek