Administracja

 

Beata Szczucińska, kanclerz || fot. Bartek Warzecha
Agnieszka Zajk-Tworkowska, zastępca kanclerza || fot. Bartek Warzecha

Zastępca Kanclerza ds. Filii w Białymstoku
Małgorzata Dąbrowicz

Kwestor
Beata Turalska

tel. (22) 831 02 16
beata.turalska@e-at.edu.pl

Zastępca kwestora ds. Filii w Białymstoku
Ewa Malowaniec

tel. (85) 743 53 98
ewa.malowaniec@e-at.edu.pl