Kontakt

Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie
Filia w Białymstoku
ul. Henryka Sienkiewicza 14
15-092 Białystok

tel. centrala: +48 85 743 53 98

sekretariat: +48 85 7435453, sekretariat @atb.edu.pl
Biuro Obsługi Toku Studiów (dziekanat) : +48 85 743 50 86, bots.fb @e-at.edu.pl
sprawy międzynarodowe: international @atb.edu.pl
kontakt z mediami, promocja: komunikacja @atb.edu.pl