Stypendium Ministra

Informujemy, że osoby zainteresowane uzyskaniem stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego dla studentów „wykazujących się znaczącymi osiągnięciami naukowymi lub artystycznymi związanymi ze studiami” powinny przedstawić swoją kandydaturę Rektorowi Akademii Teatralnej do dnia 8 października 2019 roku.

Formularz wniosku, jaki kandydat powinien złożyć w rektoracie, jest do pobrania na stronie MKiDN, w zakładce:

Co robimy->Uczniowie i studenci->Stypendia->Stypendia dla studentów
https://www.gov.pl/web/kultura/stypendia-dla-studentow-2

Szczegółowe informacje na temat rodzajów osiągnięć oraz form ich dokumentowania znajdują się w Rozporządzeniu MKiDN w sprawie stypendiów ministra dla studentów z dnia 29 marca 2019 roku.