Władze

dr hab. Katarzyna Skarżanka, prof. AT, dziekanka kierunku aktorstwo || fot. Marek Zimakiewicz

DZIEKAN KIERUNKU AKTORSTWO
dr hab. Katarzyna Skarżanka, prof AT

Absolwentka Wydziału Aktorskiego Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej  im. A. Zelwerowicza w Warszawie (1992). Absolwentka Podyplomowego Studium Wymowy przy Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej im. A. Zelwerowicza w Warszawie (1998), Gender Studies IBL PAN (2009) oraz Wydziału Zarządzania UW Studiów podyplomowych „Zarządzanie dla twórców, artystów i animatorów kultury” (2016). Związana była z Teatrem Nowym w Warszawie, Teatrem im. Stefana Jaracza w Olsztynie i Teatrem im. Ludwika Solskiego w Tarnowie. Obecnie jest aktorką zespołu Teatru Polskiego w Warszawie. Współpracuje z Teatrem Kamienica. W 2011 roku odznaczona medalem Zasłużony dla Kultury Polskiej. W latach 2016-2019 była prodziekanem Wydziału Aktorskiego AT.

fot. Marek Zimakiewicz