Katarzyna Minkowska nagrodzona
Forum Młodej Reżyserii w Krakowie

Katarzyna Minkowska, studentka II roku WR otrzymała na Forum Młodej Reżyserii w Krakowie (17-19 XI 2017) nagrodę Stowarzyszenia Autorów ZAiKS za spektakl „Dla mamy”.
Serdecznie gratulujemy!