Kierunek Aktorstwo, specjalność aktorstwo dramatyczne

(stacjonarne jednolite studia magisterskie, 10 semestrów)

Internetowa Rejestracja Kandydatów zostanie otwarta 24 kwietnia 2023 roku i zamknięta 31 maja 2023.

https://irk.at.edu.pl/

*

Wszelkie informacje techniczne, merytoryczne i kontaktowe znajdują się w systemie IRK na stronie startowej danej specjalności. [link]

*

HARMONOGRAM EGZAMINÓW WSTĘPNYCH 2023

organizator zastrzega prawo do zmiany harmonogramu

 

ETAP I  (online – nagrania): 10, 11, 22, 23, 25 czerwca
są to data posiedzenia zespołu egzaminacyjnego,
nagrania należy przesłać wcześniej

ETAPY: II, III, IV odbędą się w całości na żywo

ETAP II : 27 czerwca – 2 lipca
kandydat otrzyma jeden termin z podanego przedziału

ETAP III 

Egzamin rytmiczno-ruchowy: 5 lipca

Egzamin aktorski: 7 – 12, 15 lipca
kandydat otrzyma jeden termin z podanego przedziału

ETAP IV

Obowiązkowe trzydniowe warsztaty dla wszystkich finalistów (na żywo):
16 – 18 lipca w godz. 9.30 – 18.00
wszystkich kandydatów obowiązują wszystkie terminy w pełnym wymiarze godzin

Egzamin aktorski: 19 – 21 lipca
kandydat otrzyma jeden termin z podanego przedziału

*

KONTAKT

ad@rekrutacja.at.edu.pl  lub  tel. 786 837 553
(infolinia działa od 24 kwietnia, od pn. do pt., w godz. 10.00 – 12.00)

W sprawie problemów z aktywacją i tworzeniem kont prosimy o kontakt pod adresem admin@rekrutacja.at.edu.pl.

Dostęp alternatywny – koordynatorka ds. dostępności anna.lach@e-at.edu.pl.