Zbiory

Podstawowe, statutowe zadanie Biblioteki AT to gromadzenie, opracowywanie oraz udostępnianie zbiorów.

Biblioteka realizuje zadania dydaktyczne, naukowe i informacyjne związane z potrzebami czytelniczymi wykładowców i studentów uczelni, głównie w zakresie literatury specjalistycznej, dotyczącej teatru i dziedzin pokrewnych związanych z programem kształcenia.

Udzielamy informacji o zbiorach własnych oraz z innych baz danych w zakresie niezbędnym do prawidłowego przebiegu procesu nauczania i prac badawczych. Działalność informacyjna prowadzona jest w oparciu o dostępne tradycyjne źródła informacji, przy wykorzystaniu własnych i obcych baz danych dostępnych przez stronę www.

Biblioteka pełni także funkcję publiczną jako ogólnopolska biblioteka specjalistyczna i włączona jest do ogólnokrajowej sieci biblioteczno-informacyjnej.

Biblioteka Akademii Teatralnej gromadzi zbiory z zakresu:
– teorii, historii, zagadnień dramatu i teatru polskiego i światowego; problemów i kierunków rozwoju teatru współczesnego;
– teorii, historii i współczesności kina polskiego i światowego;
– monografii, biografii ludzi teatru i dramatu, kina, kultury, literatury;
– teatru lalkowego;
– dramatopisarstwa, scenopisarstwa, adaptacji;
– aktorstwa, nauczania zawodu, warsztatów aktorskich, wymowy
– reżyserii teatralnej, filmowej i telewizyjnej;
– opery, operetki, kabaretu;
– baletu, tańca widowiskowy;
– plastyki teatralnej, scenografii, kostiumologii;
– zagadnień kultury polskiej i światowej;
– muzykologii, muzyki poważnej i rozrywkowej;
– historii sztuki, sztuki
– literatury, literaturoznawstwa, teksty krytycznoliterackie;
– filozofii, psychologii, socjologii, religii, historii;
– innych dziedzin humanistycznych.

Zbiory specjalne to: dokumentacja przedstawień dyplomowych; prace magisterskie i licencjackie; nuty, teksty piosenek; linki z nagraniami, płyty DVD, CD, video, płyty analogowe, kasety (z nagraniami dokumentującymi zajęcia i przedmioty nauczania (np. technika mowy, gra aktorska, ruch sceniczny, piosenka), przedstawienia dyplomowe, życie uczelni, film, teatr – na potrzeby dydaktyczne uczelni, opera, balet, muzyka rozrywkowa i poważna – na potrzeby dydaktyczne uczelni; recenzje teatralne; wycinki prasowe z lat 1964-2013; maszynopisy z Agencji Autorskiej i teatrów – teksty sztuk, adaptacje sceniczne. Integralną część zbiorów w bibliotece Wydziału Sztuki Lalkarskiej stanowią maszynopisy sztuk teatralnych, w tym sztuk dla dzieci (ilość ok. 3000 egz.). Ponad 600 egzemplarzy stanową maszynopisy przekazane przez Centralną Bibliotekę Repertuarową, mieszczącą się przy warszawskim teatrze „Lalka” oraz materiały dokumentujące historię i działalność teatrów lalkowych w Polsce i na świecie.

Na zbiory biblioteki głównej składa się ponad 70000 woluminów, ok. 12000 woluminów czasopism, ok. 3000 maszynopisów, 1700 woluminów nut, kilkadziesiąt tysięcy recenzji, 6300  sztuk materiałów audiowizualnych: płyt analogowych, video, DVD, CD, linków z nagraniami. Wydzielony księgozbiór podręczny, liczący ok. 1700 woluminów – zawiera encyklopedie, leksykony, słowniki, informatory, unikatowe wydawnictwa albumowe – o profilu humanistycznym i artystycznym.

Księgozbiór biblioteki Wydziału Sztuki Lalkarskiej obejmuje ok. 12500 woluminów i ponad 30 tytułów czasopism. Pozostałe publikacje to materiały audiowizualne, maszynopisy, prace magisterskie i kwalifikacyjne, płyty, kasety VHS oraz dokumenty życia społecznego dot. uczelni i teatrów lalkowych.