Rada Kierunku

Rada kierunku aktorstwo na kadencję 2020/2024 powołana przez JM Rektora Akademii Teatralnej prof. dra hab. Wojciecha Malajkata:

 

dr hab. Katarzyna Skarżanka – przewodnicząca

prof. dr hab. Grzegorz Chrapkiewicz

prof. dr hab. Andrzej Domalik

prof. dr hab. Waldemar Śmigasiewicz

dr hab. Waldemar Raźniak

dr hab. Anna Serafińska

dr hab. Olga Sawicka

dr Ewa Bułhak – Rewak

dr Cezary Kosiński

dr Barbara Osterloff-Gierak

dr Marcin Perchuć

Ewa Bukała (studentka)