Rada Kierunku

Rada kierunku aktorstwo na kadencję 2020/2024 powołana przez JM Rektora Akademii Teatralnej prof. dra hab. Wojciecha Malajkata:

 

dr Marcin Perchuć (przewodniczący)

prof. dr hab. Grzegorz Chrapkiewicz

prof. dr hab. Waldemar Śmigasiewicz

dr hab. Waldemar Raźniak

dr hab. Anna Serafińska

dr hab. Olga Sawicka

dr hab. Anna Sroka-Hryń

dr Ewa Bułhak – Rewak

dr Jerzy Łazewski

dr Cezary Kosiński

dr Maciej Wierzbicki

dr Barbara Osterloff-Gierak

Urszula Rossowska (studentka)