Rada Kierunku

Rada kierunku aktorstwo na kadencję 2020/2024 powołana przez JM Rektora Akademii Teatralnej prof. dra hab. Wojciecha Malajkata:

 

dr hab. Katarzyna Skarżanka (przewodnicząca)

prof. dr hab. Grzegorz Chrapkiewicz

prof. dr hab. Waldemar Śmigasiewicz

dr hab. Waldemar Raźniak

dr hab. Anna Serafińska

dr hab. Olga Sawicka

dr Ewa Bułhak – Rewak

dr Jerzy Łazewski

dr Cezary Kosiński

dr Barbara Osterloff-Gierak

dr Marcin Perchuć

Ewa Bukała (studentka)