Senat

Rektor

prof. dr hab. Wojciech Malajkat

Prorektorzy

prof. dr hab. Wiesław Czołpiński

prof. dr hab. Andrzej Domalik

dr hab. Waldemar Raźniak

Dziekani

dr hab. Artur Dwulit – WSL

dr hab. Jarosław Kilian – WR

dr Marcin Perchuć – WA

dr hab. Tomasz Plata – WOT

Przewodniczący Samorządu Studentów

Bartosz Bednarski

Nauczyciele akadem. posiadający tytuł profesora  

lub stopień dr hab.

prof. dr hab. Jarosław Gajewski – WOT

prof. dr hab. Tomasz Kubikowski – WOT

dr hab. Edward Wojtaszek – WOT

prof. dr hab. Wojciech Adamczyk – WR

dr hab. Piotr Cieplak – WR

vacat – WR

dr hab. Marcin Przybylski – WA

dr hab. Anna Serafińska – WA

prof. dr hab. Andrzej Strzelecki – WA

dr hab. Marcin Bartnikowski – WSL

prof. dr hab. Wojciech Kobrzyński – WSL

prof. dr hab. Marta Rau – WSL

Pozostali nauczyciele akademiccy

dr Kamila Lewandowska – WOT

dr Marta Miłoszewska – WR

dr hab. Katarzyna Skarżanka – WA

dr Katarzyna Siergiej – WSL

Studenci

Nikodem Księżak – WA

Katarzyna Obidzińska – WA

Katarzyna Łęcka – WR

Jan Karow – WOT

Iga Skolimowska – WOT

Maciej Cempura – WSL

Małgorzata Dębska – WSL

Pracownicy nie będący nauczycielami akademickimi

Zofia Krzyżaniak

Dorota Nowotniak