Senat

Członkowie Senatu Akademii Teatralnej w kadencji 2020-2024

Rektor:

prof. dr hab. Wojciech MALAJKAT

Przedstawiciele nauczycieli akademickich posiadających tytuł profesora lub zatrudnionych na stanowisku profesora Akademii:

1. prof. dr hab. Wojciech ADAMCZYK

2. prof. dr hab. Marcin BARTNIKOWSKI

3. prof. dr hab. Wiesław CZOŁPIŃSKI

4. dr hab. Artur DWULIT

5. dr hab. Jarosław KILIAN

6. prof.  dr hab. Tomasz KUBIKOWSKI

7. dr hab. Krzysztof MROWCEWICZ

8. prof. dr hab. Marta RAU

9.  dr hab. Olga Sawicka

10. prof. dr hab. Anna SERAFIŃSKA

11. dr hab. Katarzyna SKARŻANKA

12. dr hab. Bożena SUCHOCKA-KOZAKIEWICZ

13. prof. dr hab. Waldemar ŚMIGASIEWICZ

14. prof. dr hab. Halina WASZKIEL

15. dr hab. Edward WOJTASZEK

Przedstawiciele pozostałych nauczycieli akademickich:

1. dr Ewa BUŁHAK-REWAK

2. Konrad DWORAKOWSKI

3. dr Maja KLECZEWSKA

4. dr Marcin PERCHUĆ

5. dr Paweł PŁOSKI

6. dr hab. Katarzyna SIERGIEJ

7. dr hab. Weronika SZCZAWIŃSKA

Przedstawiciele studentów:

1. Aleksander BUCHOWIECKI (kierunek aktorstwo)

2. Julia FLISIŃSKA (kierunek aktorstwo)

3. Julia GŁĘBOCKA (kierunek wiedza o teatrze)

4. Aleksy JAKUBIEC (kierunek wiedza o teatrze)

5. Maciej SYNOWIEC (kierunek reżyseria)

6. Wojciech LEŚNIEWSKI (Filia w Białymstoku)

7. Mateusz WYŻLIŃSKI (Filia w Białymstoku)

Przedstawiciel pracowników niebędących nauczycielami akademickimi:

1. Dorota NOWOTNIAK